Brieven

Brieven nrc.next 13/6/2018

Simona Halep

1,68 meter is niet klein

Het bevreemdt mij dat Maarten Scholten in zijn artikel Niemand werkt harder dan Simona Halep (11/6) tennister Halep omschrijft als „1,68 meter klein”. Met 1,68 meter is zij namelijk even lang als de gemiddelde Nederlandse vrouw, en langer dan gemiddeld voor een Roemeense vrouw.

Fukushima

Angst voor straling

Deze week verscheen het artikel Opruimen kernrampplek is ‘mikado in ’t groot’ (11/6) over de nasleep van de kernramp in Fukushima. De auteur citeert daarin Wim Turkenburg, emeritus hoogleraar ‘wetenschap, technologie en maatschappij’ aan de Universiteit Utrecht. Met zo’n titel zou men bijna geloven dat de man van alles verstand zou hebben! De heer Turkenburg weet weliswaar veel, maar heeft geen opleiding als stralingsdeskundige genoten. Voor een advies over schoenen ga je naar de schoenmaker, en voor advies over straling ga je naar een stralingsdeskundige. Zo niet NRC. Een citaat: „Ik zou mijn kleinkinderen daar niet aan blootgesteld willen zien – het risico dat zij door die straling een tumor oplopen en over twintig jaar aan kanker sterven is vijf tot tien keer zo groot als bij volwassenen.” Het gaat in Fukushima na al die jaren nog om één radioactieve stof, cesium-137, die daar lokaal nog altijd voor een verhoogd stralingsniveau zorgt. Nu is het effect van straling door duizenden eminente wetenschappers onderzocht en samengevat door UNSCEAR, een commissie onder de vlag van de VN. Zij concluderen over deze stof: „Voor een dosis ten gevolge van cesium-137 is er zeer weinig verschil tussen het effect op een kind of een volwassene.” De heer Turkenburg heeft hier niet alleen mee aangetoond dat het hem aan stralingsdeskundigheid ontbreekt, maar hij en uw krant hebben daarmee de angst voor straling die toch bij veel lezers heerst nog eens aangewakkerd, en dat op valse gronden. Dat vind ik een kwalijke zaak.


stralingsdeskundige

Donald Trump

In de leer als dictator

Snapt nu echt niemand waarom Trump Kim Jong-un wil ontmoeten en waarom hij Poetin bij de G7 wil? Heeft u Trump ooit over democratie horen praten? Nou dan: hij wil gewoon van mensen als Poetin en Kim weten hoe je een effectief dictator wordt.

Dictators

Pilatussyndroom

Naar ik vrees treden we een periode binnen, waarbij allerlei dictators hun positie verankeren door hun onmiddellijke of verder gelegen buurlanden te bedreigen met nucleaire, biologische of chemische wapens. Dat is immers Kim Jong-un ook aan het lukken. Westerse politici zullen vervolgens hun handen in onschuld wassen – het internationale pilatussyndroom – en zich in ‘objectieve machteloosheid’ ontslagen achten van het bevorderen der mensenrechten aldaar. Ten slotte wordt het credo verkondigd dat handel de desbetreffende regimes zal ontdooien. Zo zullen brute onderdrukking en neoliberalisme vredig naast elkaar bestaan, tot in de verre toekomst.

A Very English Scandal

Gebaseerd op een boek

In het artikel over de televisieserie A Very English Scandal (Bange mannen sluiten de rangen, 8/6) wordt niet vermeld dat de serie is gebaseerd op het uitstekende gelijknamige boek van John Preston uit 2016.

Importheffingen

Omzetten in voordeel

De Verenigde Staten stellen importheffingen in op staal en aluminium (De staalfabrieken draaien hier al op volle toeren, 9/6). Is het niet mogelijk om de effecten van die heffingen op z’n slechtst teniet te doen of op z’n best om te zetten in een voordeel voor onze eigen industrie? Dit door de opbrengsten van de tegenmaatregelen tegoed te doen komen aan degene die de Amerikaanse heffingen moeten betalen, de exporteurs van Europees staal en aluminium. Als de Amerikanen dat ook doen is de situatie weer hersteld als voor de heffingen. Doen ze het niet, dan zijn de Amerikaanse exporteurs het slachtoffer.