Brieven

Brieven

Foto Jerry Lampen / ANP

Bij de krantenkop Moslims steeds strenger in de leer (8/6) zijn ten minste twee nuanceringen te maken. Ten eerste is in meerdere godsdiensten te constateren dat de liberale, gemiddeld betrokken cultuurgelovigen verdwijnen. Ook huidige katholieken, protestanten en joden zijn meer betrokken bij hun geloof dan vorige generaties; zeker de jongeren. Een ‘beetje’ joods, katholiek of protestants is aan het verdwijnen, je bent het of niet. Moslims bewegen dus mee in een algemeen waarneembaar patroon. Ten tweede kan voor de gestegen betrokkenheid, behalve de gegeven verklaringen (discriminatie, internationale ontwikkelingen, seculiere omgeving) een aanvullende verklaring gegeven worden. Het kan ook dat islamitische organisaties er beter in slagen jongeren en gezinnen te helpen met sociale problemen als armoede, werkloosheid en discriminatie om te gaan. Dit vertaalt zich in een hogere betrokkenheid bij deze organisaties. Eenzelfde proces zagen we honderd jaar geleden bij de katholieken: de verzuiling was een reactie op sociale kwesties onder katholieken. Aanvankelijk leidde dit tot een hogere betrokkenheid, maar toen de emancipatie was voltooid zakte die betrokkenheid weer in. Deze these voor moslims te onderzoeken vergt een andere methode dan de kwantitatieve samenvatting in de krant.


godsdienstsocioloog