Archiefwet

Slob: informatie sneller openbaar

Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) wil de termijn voor het archiveren van overheidsinformatie verkorten van twintig naar tien jaar. Daardoor worden stukken eerder openbaar toegankelijk. Volgens Slob moet overheidsinformatie beter bewaard worden en doorzoekbaar zijn, schrijft hij aan de Tweede Kamer. De digitalisering leidt volgens de minister tot een „explosieve groei van informatie”. Deze raakt verspreid over verschillende systemen. De digitalisering vraagt om modernisering van de hele Archiefwet, meent Slob. Volgend jaar wil de minister een voorstel klaar hebben voor openbare raadpleging. (NRC)