Opinie

Wereldpers over mislukte G7-top

Hoe kijken kranten in Amerika en elders naar Trumps precedentloze optreden in Quebec? Een selectie.

Illustratie Tjeerd Royaards

Het eind van de alliantie

Misschien was Trumps suggestie om Rusland bij de G7 te vragen een poging om een vriendelijk gezicht aan een koele tafel te krijgen. Maar het was een onzinnig voorstel, aangezien Rusland niet alleen een internationale paria is, maar ook een economische dwerg, waarvan het bbp niet eens tot de toptien behoort. Als de G7 al zou uitbreiden, dan zouden India en Brazilië erbij moeten komen, allebei democratieën met een grotere economie dan Rusland. Rusland is terecht uit de G8 gezet vanwege zijn inval in Oekraïne – een daad van agressie waarvan Trump nota bene de schuld legt bij president Obama – en het heeft sinds 2014 niets gedaan om een hernieuwde toelating te verdienen. Integendeel, de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en de oorlogsmisdaden in Syrië vragen juist om meer straf. [...] Door zo’n diepe kloof tussen de VS en hun NAVO-bondgenoten te creëren, doet Trump precies waarop Poetin hoopte toen hij Trump hielp om gekozen te worden. [...] Natuurlijk, er zijn eerder trans-Atlantische ruzies geweest. [...] Maar in die geschillen stond nooit de fundamentele eenheid van het Westen ter discussie, zoals dat nu met Trumps domme en zelfvernietigende acties wel het geval is. De Atlantische alliantie is geboren in Canada in 1941 en is daar in 2018 misschien ook wel gestorven.

Columnist Max Boot, The Washington Post

Lees ook: Trump torpedeert slotverklaring G7 na twist met Trudeau

Tijd om Trumps echte motief te zien

Het is moeilijk om in zijn hoofd te kijken. Maar [...] het is de hoogste tijd om de enige verklaring voor Trumps gedrag serieus te nemen: hij wil de westerse alliantie echt vernietigen. Misschien is het iets ideologisch en verkiest hij een autoritarisme à la Poetin boven de democratie. Of misschien heeft hij wel geen grote strategie en weet Poetin echt iets compromitterends over hem. Of misschien vindt Trump het gewoon leuk om tegen alles te zijn waar elke moderne Amerikaanse president voor was.

Wat de reden ook is, zijn gedrag vergt een antwoord dat net zo serieus is als de dreiging. [...] Voor de oude bondgenoten van Amerika betekent het afscheid nemen van het hoopvolle optimisme waarmee Trudeau en Macron hem benaderden. Het juiste rolmodel is Merkel. Zij was harder, zonder onnodige escalaties, omdat ze de dreiging van meet af aan inzag.

Voor Trumps mede-Republikeinen betekent dit dat ze het land boven de partij moeten stellen. [...] Voor Amerikaanse kiezers betekent dit dat ze de werkelijke inzet van de tussentijdse verkiezingen van dit jaar moeten inzien. Die zijn niet alleen een referendum over een belastingverlaging, een plan voor de gezondheidszorg of de onorthodoxe stijl van de president. Maar ze zijn een referendum over Amerikaanse idealen die ouder zijn dan wij allemaal.

Columnist David Leonhardt in The New York Times

Willen we wel vrijhandel?

Trump breekt – op zijn minst retorisch – met een decennia-oude Amerikaanse benadering van de internationale politiek, waarin leiders een harmonieuze wereldorde nastreven waarin, idealiter, de Verenigde Staten de eerste onder gelijken zijn. Maar het is helemaal niet duidelijk meer dat dat is wat mensen nog willen. Opiniepeilingen geven weliswaar aan dat de weerstand tegen handelstarieven groot is, maar zowel Trump als Bernie Sanders heeft tijdens de voorverkiezingen van 2016 succes gehad met hun argument dat de VS als benadeelde uit onderhandelingen met andere landen zijn gekomen. Het is makkelijk om je te laten afleiden door Trumps unieke benadering van diplomatie. Maar woede over Trump maakt nu geen indruk meer. Hetzelfde geldt voor de vermeende voordelen van internationale handel waarmee zowel Democraten als Republikeinen ons bekwaam hebben doodgegooid in antwoord op Trumps skepsis.

Columnist Jay Cost in National Review

Europa moet zich versterken

De vermeende ‘oneerlijkheid’ van meneer Trudeau was in werkelijkheid slechts een voorwendsel. Alles wijst erop dat Donald Trump nooit wilde dat deze top een succes zou worden. De Amerikaanse president haat multilaterale vergaderingen; hij geeft de voorkeur aan een-op-een-ontmoetingen; hij minacht de Europese Unie en heeft geen moeite gedaan dat te verbergen, ook niet tegenover zijn ‘vriend’ Macron. De enige oplossing voor de EU, op een steeds woeliger wereldtoneel, is zich te versterken.

Commentaar van Le Monde

Trump is symptoom, geen oorzaak

Het is naïef om te denken dat het multilateralisme er opeens weer zal zijn als Trump eenmaal is opgevolgd. Deze Amerikaanse president is immers het symptoom, niet de oorzaak van het probleem. Terwijl zijn zwalkende beleid de krantenkoppen haalt, is het echte verhaal dat het multilaterale handelsstelsel al een tijdje onder druk staat als gevolg van diepgaande structurele veranderingen in de wereldeconomie, te weten de opkomst van China, de overgang naar een digitale economie en de economische en politieke ontwrichting die deze twee veranderingen teweeg hebben gebracht. Ook als Trump morgen weg zou zijn, zou niemand in Amerika nu president kunnen worden met de leus ‘laten we teruggaan naar de jaren negentig’. Laissez-faire-handel en de mondialisering in het algemeen liggen onder vuur in de VS (evenals in Europa en een aantal ontwikkelingslanden).

Columniste Rana Foroohar in de Financial Times

Discussie of oorlog?

Merkel en May, Macron en Abe moeten nu duidelijk maken of ze de woorden van de Amerikaanse president als een rationele bijdrage aan de discussie beschouwen of als oorlogsverklaring. Wat te denken van de uitroep dat de handel met de bondgenoten zal worden stopgezet als zij niet inbinden? [...] Voor Trump tellen alleen de handelsoverschotten, en de Duitse auto’s op de Amerikaanse wegen zijn voor hem de grootste doorn in het oog.

Je moet je echter niet voor de gek laten houden. Hoe juist het ook is een verscherping van het handelsconflict te voorkomen, er zal weinig mee worden bereikt als we ons voor Trump in het stof werpen. Hij stuurt op escalatie aan en zal zich daar niet vanaf laten brengen nu de Europeanen, goed bedoeld, gaan onderzoeken of de Europese export daadwerkelijk de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengt.

Klaus-Dieter Frankenberger, in FAZ

Trump was gewoon zichzelf

Trump behandelde de partnerlanden als niet meer dan ‘de overige zes’, wat ze waarschijnlijk ook tot op zekere hoogte zijn, al mag dat niet zo openlijk worden getoond. Maar niemand heeft Trump ooit kunnen betrappen op verfijnd diplomatiek raffinement, dus een verrassing was dat niet; de president van de Verenigde Staten was gewoon zichzelf. Zoals keizer Napoleon, die tegen zijn Duitse vazallen zei: „Uw onafhankelijkheid was immers altijd al denkbeeldig.”

Maksim Sokolov, Kremlin-gezinde commentator tegen persbureau Ria Novosti

Indruk maken op Kim

Larry Kudlow [Trumps economische adviseur over diens aanval op Trudeau] op Twitter: „Kim moet geen Amerikaanse zwakte zien. Punt.” Trudeau „zorgde voor schade aan die hele Koreaanse trip, dat was een deel van zijn vergissing, hij moet zijn woorden terugnemen.” Dus, en dit is wat het Witte Huis zegt, Trump beledigt de premier van Canada om indruk te maken op Kim Jong-un.”

Daniel Dale, correspondent in Washington voor The Toronto Star, op Twitter

Vertalingen Rien Verhoef, Menno Grootveld, Steven Derix, Peter Vermaas, Hans Steketee