Opinie

Van Agt: Ik heb nooit excuses aangeboden aan Van Thijn

Volgens een NRC-artikel op 29 mei zou oud-premier Dries van Agt sorry hebben gezegd tegen Ed van Thijn, voor zijn hoofdrol in de dramatisch verlopen formatie van 1977. reageert: „Nimmer heb ik enig woord uitgebracht van zelfbeschuldiging.”

Dries van Agt (aan het hoofd van de tafel, met achter hem de fotografen) en Ed van Thijn (rechter onderhoek, midden), ten tijde van het kabinet-Van Agt II.
Dries van Agt (aan het hoofd van de tafel, met achter hem de fotografen) en Ed van Thijn (rechter onderhoek, midden), ten tijde van het kabinet-Van Agt II. Foto Vincent Mentzel

Redacteur Thijs Niemantsverdriet schrijft dat Ed van Thijn hem zou hebben meegedeeld: „Dries kwam langs om sorry te zeggen.” Waarop dat excuus betrekking zou hebben gehad, staat verderop in het artikel. Het zou hebben gegaan over mijn „dubbelrol in de formatie van 1977” waarvan , aldus de auteur, Van Thijn mij altijd verdacht zou hebben. Die dubbelrol zou zijn geweest dat ik tijdens de formatie met Den Uyl (en Terlouw) tegelijkertijd met Wiegel aan het onderhandelen zou zijn geweest, zo staat het in de voorlaatste alinea. Daarin stelt de auteur Ed van Thijn te citeren: „Dries heeft de boel destijds belazerd” en daarop volgt de kwalijke betichting van dubbelspel, van bedrog dus.

Die beschuldiging staat haaks op de waarheid. Ik verklaar hierbij nadrukkelijk dat ik met Hans Wiegel geen woord heb gewisseld over de kabinetsformatie voordat de onderhandelingen over de vorming van een kabinet-Den Uyl II waren afgebroken en ik van de Koningin de opdracht had gekregen te onderzoeken, met prof.mr. W.C.L. van der Grinten als informateur en gids, of een kabinet CDA/VVD tot stand kon worden gebracht.

Enkele maanden geleden ben ik op bezoek gegaan bij Ed van Thijn die, inmiddels ernstig invalide geworden, was opgenomen in een particuliere kliniek. Dit was beslist niet mijn eerste bezoek aan hem sinds de formatie van 1977. Nooit heb ik met hem die formatie geëvalueerd. Nimmer heb ik tijdens die ontmoeting enig woord uitgebracht van zelfbeschuldiging. Van het aanbieden van excuses is bij geen van de bezoeken sprake geweest, ook niet tijdens mijn tot dusver laatste visite in het begin van dit jaar.