Studie: ‘Nederland heeft arbeidsmigranten hard nodig’

Nederland heeft arbeidsmigranten hard nodig. Komende jaren zal de behoefte aan extra krachten uit het buitenland zelfs alleen maar toenemen. Dat is de conclusie van een studie van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van uitzendbrancheorganisatie ABU.

Uit het onderzoek blijkt dat arbeidsmigranten zorgen voor extra werkgelegenheid, productie en inkomen. Zonder de inzet van deze werknemers verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen. Hierbij speelt mee dat de Nederlandse beroepsbevolking vanaf 2021 waarschijnlijk gaat krimpen. „Arbeidsmigranten zijn simpelweg nodig om de beroepsbevolking op peil te houden”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. Nederland heeft arbeidsmigranten hard nodig, aldus Koops. „Zonder hen stagneert de economische groei, zowel nationaal als regionaal.”

In 2016 waren er in Nederland 371.000 arbeidsmigranten uit Centraal- en Oost-Europa actief. Zij vervulden 514.000 verschillende banen, wat neerkomt op bijna één op de twintig banen in Nederland. Hun bijdrage aan het nationaal inkomen hebben de onderzoekers becijferd op circa 11 miljard euro.

Bijna de helft van de arbeidsmigranten vindt werk via een uitzendbureau. (ANP)