Reportage

Segers: Rutte III moet eigen verhaal veel beter vertellen

Partijcongres Het kabinet komt met „een stortvloed” van plannen, zegt ChristenUnie-leider Segers. „Maar wie weet nog waarom? En voor wie?”

Gert-Jan Segers bij het partijcongres van de ChristenUnie in Lunteren.
Gert-Jan Segers bij het partijcongres van de ChristenUnie in Lunteren. Foto Jasper Juinen/ANP

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers maakt zich zorgen over Rutte III. „Dadendrang” ziet hij wel, zei hij zaterdag op het partijcongres in Lunteren. Hij had het over „een stortvloed” van plannen van bewindslieden. Maar wie wist nog wat het doel achter al die plannen samen was?

Na zijn toespraak, in de pauze, begint hij over „de dure belofte” uit het regeerakkoord: Rutte III wil het wantrouwen en de tegenstellingen in Nederland verminderen. „Maar het verhaal wordt niet altijd met evenveel verve verteld.” Er is het risico, zegt hij ook, dat dit kabinet een „loszandcoalitie” wordt.

Zonder eigen verhaal. Of met het verkeerde verhaal. Want niet alleen de ChristenUnie weet wat er op het spel staat. Rutte III, beseffen ook de andere coalitiepartijen, kan de geschiedenis ingaan als het kabinet dat de rijken bevoordeelde en het wantrouwen vergrootte. De afschaffing van de dividendbelasting lijkt een symbolisch ijkpunt te worden: 1,4 miljard euro voor bedrijven, waarom dan niet wat meer geld voor leraren? En waarom minder voor gehandicapten?

En dan zijn er nog de Groningers. Hun wantrouwen over de overheid lijkt nu ook symbolisch te worden – als het dáár niet lukt om het te verminderen, waar dan nog wel?

In Lunteren noemt Segers de problemen met de gaswinning een paar keer en hij begint over de mensen voor wie Rutte III er volgens hem wil zijn: „Die het gevoel hebben dat de overheid eerder een vijand dan een bondgenoot is. En die denken dat ze hoog en laag kunnen springen, maar dat er toch niet naar hen wordt geluisterd.”

Zijn voorstel: bewindslieden moeten op al hun ideeën de „Kim Putters-toets” toepassen. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), was in de kabinetsformatie een paar keer komen vertellen over de groeiende ongelijkheid. Zo’n toets betekent volgens Segers dat bewindslieden zich steeds afvragen: „Doe ik het goede? En voor de juiste mensen? Verkleint dit de kloven die ons verdelen?”

Op de zaterdag van het ChristenUnie-congres opent De Telegraaf met het nieuws dat CDA-leider Sybrand Buma uithaalt naar D66-minister Ingrid van Engelshoven. Die kan, vindt hij, niet zomaar haar gang gaan bij het aanpassen van de geschiedeniscanon in het onderwijs en bijvoorbeeld meer ruimte maken voor vrouwen en diversiteit, zoals ze lijkt te willen.

Buma laat ermee zien waar zijn CDA voor staat en tot nu toe lijkt dát deel van de afspraken tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in Rutte III wel te lukken: ze zouden niet opgaan in een kleurloos geheel, maar ook hun eigen verhaal blijven vertellen. In Lunteren zegt Segers dat hij „geen behoefte heeft” aan een discussie over de canon en geen kant wil kiezen.

Maar ook zíjn achterban, heel tevreden over de deelname aan het kabinet, hoort graag wat de ChristenUnie zelf belangrijk vindt. De congresgangers vinden het verhaal over de dadendrang van Rutte III mooi, maar ze klappen vooral hard als Segers over VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff begint. Die wil de bijstand verlagen. „Laat ik helder zijn”, zegt Segers. „In een coalitie met de ChristenUnie gaat dat niet gebeuren.”