Opinie

#MeToo

Een arts zonder rem bedreigt co-assistent en patiënt

Commentaar

Zo doorsnee is #MeToo-nieuws geworden dat de enquête van het artsenvakblad Medisch Contact en de elektronische nieuwsbrief Arts in Spe slechts goed was voor een klein bericht. Terwijl de uitkomst choquerend is, want hij betreft seksueel machtsmisbruik in de medische beroepsgroep. Uit het onderzoek komt naar voren dat eenderde van de artsen en studenten geneeskunde op enige wijze „seksueel grensoverschrijdend” gedrag op de werkvloer heeft ervaren van andere artsen. Van medisch specialisten, opleiders en begeleiders. Van collega’s dus van wie zij afhankelijk zijn voor hun opleiding en daarmee indirect voor hun toekomst als arts.

Het is geen nieuw probleem. In 2006 en in 2013 deed het Studentenplatform vergelijkbaar onderzoek, met dezelfde uitkomst.

Als bij alle #MeToo-affaires betreft het ook hier weer, op een enkele uitzondering na, vrouwen die door mannen zijn belaagd. Bijna eenderde van deze vrouwen meldde ongewenst en onwelvoeglijk te zijn betast. Tachtig procent van hen werd belaagd met seksueel getinte grappen of opmerkingen. Een kleine tien procent van de respondenten ondernam stappen. De rest hield zich stil. De daders hebben de macht en dat weten ze. Bovendien zijn hun grappen ongrijpbaar voor aangifte, de politie ziet je aankomen. Ze kunnen wel worden gedeeld met een vertrouwenspersoon. Die zal aansporen tot melding bij leidinggevenden, maar die neigen tot sussen en de rijen gesloten houden. Het was immers maar een grapje.

Maar seksueel getinte grappen zijn zo onschuldig niet. Ze kleineren, ze bestoken iemands geestelijke integriteit en creëren een permanent gevoel van onveiligheid. En het mikpunt kan zich niet verdedigen. Gaat ze op de grap in, dan doet ze mee, zelfs als ze van zich afbijt.

Grappende opmerkingen zijn alleen geslaagd als ze dat voor beide partijen zijn. Wie dat niet begrijpt, ontbeert invoelend vermogen. Dat is voor een arts die zorgdraagt voor een co-assistent een gebrek dat hem zwaar moet worden aangerekend.

Maar het is erger. Geen patiënt wil behandeld worden door een arts zonder rem, die zijn fatsoen houdt bij zijn patiënten en zijn seksuele intimidatie reserveert voor vrouwen die aan zijn genade zijn overgeleverd.

Artsenfederatie KNMG neemt de resultaten van de enquête hoog op en kondigde aan de gedragsregels verder uit te werken. Deze reactie is de enige juiste, maar hij is ook een aanfluiting. Dit gaat om doorsnee beschaafd gedrag. Artsen die zulke regels voorgekauwd moeten krijgen, deugen niet voor hun vak.