De oppositie probeert van alles, maar het lukt niet

De Haagse Stemming Vandaag is dag 228 van het kabinet-Rutte III

Goedemorgen! Minister Arie Slob veegt het lerarenregister voorlopig van tafel. De ChristenUnie doet haar om best bescheiden te blijven. En waarom is de oppositie zo weinig effectief?

LERARENREGISTER: Het was een plan voor beter onderwijs, maar het werd van alle kanten gefileerd. Het verplichte register van leraren en de door hen gevolgde cursussen is voorlopig van de baan. Minister Arie Slob zet de al door beide Kamers goedgekeurde plannen weer in de ijskast. In het nationale register zou onder meer komen te staan welke docent welke cursus had gevolgd. Zo zou zichtbaar worden wie aan bijscholing doet en vooral wie niet. Het plan kreeg kritiek van de onderwijskoepels en de Raad van State, die vreesden voor bureaucratische bemoeienis.

NEDERIG: Het is een coalitiepartij die ondanks haar bescheiden omvang regeert in bijna honderd gemeenten. Met dit politieke succes doet de ChristenUnie haar best om bescheiden te blijven. Zaterdag was het partijcongres in Lunteren. “Een machtspartij zullen we nooit worden”, aldus Gert-Jan Segers daar. Hij is verder bezorgd dat Rutte III een “los-zandcoalitie” wordt die de kloof tussen overheid en burgers niet repareert.

ALIMENTATIE: De VVD, D66 en PvdA willen snoeien in de partneralimentatie: die moet van maximaal twaalf naar vijf jaar. De huidige wet vinden ze veel te ouderwets. In deze tijd horen gescheiden mensen zichzelf te kunnen redden. Een eerder plan van deze strekking werd gekraakt door de Raad van State, die benadrukte dat vrouwen na een echtscheiding soms een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Daarom komen er uitzonderingen bij scheidingen op hoge leeftijd en als er kleine kinderen in het spel zijn. Of gezinspartijen CDA en CU hier ook heil in zien, is nog niet bekend.

GEEN SORRY: Dries van Agt schrijft naar NRC dat hij géén sorry heeft gezegd tegen Ed van Thijn. De oud-premier wil ook benadrukken dat hij nooit dubbel spel zou hebben gespeeld door stiekem met Hans Wiegel te onderhandelen in de formatie in 1977. Vermoedens daarover hadden de band tussen de twee politici flink bekoeld. De CDA’er ging na een lange onderhandeling met de PvdA uiteindelijk in zee met de VVD. Van Thijn, Den Uyls secondant, zei eerder tegen NRC dat “Dries langs kwam om sorry te zeggen” over een bezoek eerder dit jaar. Wat wel duidelijk is over het bezoek is dat er een fles port open ging. Van Agt had dat gemist bij Den Uyl. “Van hem kreeg je een glas melk.”

WAAR WIJ NAAR LUISTEREN: De oppositiepartijen waren als een stel “gekooide tijgers”, zei Kees van der Staaij na de presentatie van het regeerakkoord. Klaar om uit te breken. Toch horen we maanden later maar weinig van ze. Onze podcast Haagse Zaken dook in de obstakels van de oppositie. Algehele versplintering, interne toestanden zoals bij GroenLinks, of te druk zijn met het zoeken naar spektakel buiten de Tweede Kamer. Natuurlijk denken we mee: hoe zouden onze redacteuren de coalitie tegenwerken?

WAT WIJ LEZEN: De twee Nederland-eerst-partijen van Geert Wilders en Thierry Baudet stemden laatst juist tegen het Nederlands belang in. Het was bij een motie over de aansprakelijkheid van Rusland voor MH17. Alleen een rechter, zei Baudet, kan oordelen of feiten onomstotelijk of overtuigend zijn vastgesteld. Maar daarmee verwarde hij de aansprakelijkheidsprocedure met het strafrecht. Het was toch Nederland voor de Nederlanders?, aldus columnist Tom-Jan Meeus. En we doken in de pogingen om het pensioenstelsel te veranderen. Nog niet eerder waren werkgevers en vakbonden zó dicht bij een overeenkomst.

QUOTE VAN DE DAG:

“Dat noemen we in Haarlem een jij-bak”

Presentator Paul Witteman in Buitenhof tegen Joost Eerdmans, wethouder namens Leefbaar Rotterdam. Witteman vroeg of Eerdmans wellicht te fel was geweest in aanloop naar de verkiezingen, waardoor zijn partij nu in de oppositie is beland. Eerdmans kwam daarop met verwijten over fel taalgebruik van partijen als de PvdA. Overigens kon Witteman geen voorbeeld geven van hoe Eerdmans dan te fel was geweest in de campagne.