‘Tien wethouders in een stadsbestuur is te veel’

De Stelling Als de coalitiepartijen eruit komen, heeft de stad straks tien wethouders, geen zes, zoals de vorige periode.

De coalitie van VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en ChristenUNie/SGP wil met tien wethouders een nieuw stadsbestuur vormen. Kritiek van oppositiepartij Leefbaar Rotterdam, met elf zetels de grootste in de gemeenteraad, en van anderen, is dat dit er veel te veel zijn. Men vreest hoge kosten en inefficiëntie. De stelling van de week is: ‘Tien wethouders in een stadsbestuur is te veel.’

Dianthus Panacho, lobbyist op het stadhuis aan de Coolsingel: „Oneens. Als je nagaat hoe groot de taak is waar de wethouders voor staan, is een groter aantal juist goed. Bedenk bijvoorbeeld dat de deelgemeentes niet meer bestaan. Vroeger hadden die eigen bestuurders. Problemen met bewoners losten zij op. Nu moet de wethouder dat doen. Je hebt wel hogere kosten: meer secretaresses, meer politiek assistenten en wellicht voorlichters. En hun eigen salarissen. Maar die kosten kun je lager houden door elke wethouder een aanstelling voor minder uren te geven. De wethouder voor de ChristenUnie/SGP krijgt bijvoorbeeld maar een halve aanstelling. En lang niet alle wethouders gebruiken een dienstauto: wethouder Visser gaat altijd met de fiets, wethouder Struijvenberg zie ik altijd van huis naar het stadhuis lopen, wethouder De Langen gaat met het openbaar vervoer. Dus de kosten daarvan hoeven niet op te lopen.”

Ronald Sørensen, oprichter Leefbaar Rotterdam en raadslid van 2002 tot 2011: „Eens. Tien wethouders is absurd. Dat kost de gemeente zeker 1,5 miljoen euro per jaar meer: alleen al aan extra wethouderssalarissen en de inhuur van extra dienstauto’s. En tijdens de vergaderingen van het college krijg je natuurlijk een onderling gekissebis van jewelste omdat ze zich met elkaars portefeuille gaan bemoeien. Als je weinig te doen hebt, ga je op zoek naar werk en zit je al snel op elkaars terrein. Ze hadden beter één wethouder per partij kunnen kiezen. Dan had je er zes gehad. De enige reden dat ze er tien hebben, is dat ze een baantje voor zichzelf willen regelen. Meteen na de verkiezingen zei de vorige PvdA-fractieleider, Leo Bruijn, tegen mij dat hij wethouder wilde worden.”

Leo Bruijn, raadslid voor de PvdA van 2006 tot 2018: „Oneens. Ik ben helemaal niet betrokken geweest bij de formatie van het nieuwe stadsbestuur. Die leidt de huidige fractieleider, Barbara Kathmann. En zelf heb ik nooit op die manier gezegd dat ik wethouder wil worden. Ik had nooit verwacht dat de PvdA zou gaan besturen. Maar als iemand mij nú vraagt of ik wethouder wil worden, zeg ik geen nee. Dat is geen geheim.”

George van Gent, raadslid voor de VVD tot 2014: „Oneens. Tien wethouders is veel. Maar als je kijkt hoe het de vorige periode ging met zes wethouders, vraag ik me af of dat niet te weinig was. In de wandelgangen vertelden sommige wethouders mij zelf dat ze vonden dat ze teveel werk hadden. Daardoor hadden ze minder aandacht voor bepaalde grote problemen die helemaal uit de hand gelopen zijn. De kostenoverschrijding van de Hoekse Lijn bijvoorbeeld. Daardoor moest D66-wethouder Pex Langenberg aftreden. Als hij meteen bovenop het dossier was gaan zitten, was dit waarschijnlijk niet gebeurd.”

Barbara Kathmann, fractieleider PvdA: „Oneens. Dat de PvdA meteen de baantjes is gaan verdelen, is complete onzin. En Leo Bruijn heeft nooit gezegd dat hij wethouder zou worden. Dat is alleen maar geschreeuw van Leefbaar omdat ze naast het pluche gegrepen hebben. Als je kijkt naar de opgave waar de stad voor staat, heb je wel tien wethouders nodig. In de vorige periode raakten we 100 miljoen euro kwijt omdat de wethouders hun dossiers niet onder controle hadden: 10 miljoen euro voor de fraude met de verhuur van het Waterfront-pand en 90 miljoen euro voor de kostenoverschrijding van de Hoekse Lijn. Dat willen we niet nog eens meemaken.”