Asielzoekers

Plan voor snelle aanpak overlast

Asielzoekers die voor overlast zorgen moeten sneller en op jongere leeftijd kunnen worden geïsoleerd. Dat staat in een voorstel van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD). Aanleiding zijn volgen justitie recente incidenten op en rondom opvanglocaties waar vreemdelingen die weinig kans maken op asiel zijn oververtegenwoordigd.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft nu twee zogeheten begeleiding- en toezichtlocaties . Daar kunnen asielzoekers die problemen veroorzaken naar worden overgeplaatst en onder verscherpt toezicht gezet. Ze mogen zich niet overal buiten de opvang bewegen, krijgen geen zakgeld en hebben een meldplicht. (NRC)