Kabinet wil overlast asielzoekers aanpakken

Migranten die in asielzoekerscentra voor problemen zorgen, moeten sneller en op jongere leeftijd kunnen worden geïsoleerd.

Staatssecretaris Harbers op bezoek bij een asielzoekerscentrum in Ter Apel.
Staatssecretaris Harbers op bezoek bij een asielzoekerscentrum in Ter Apel. Foto Vincent Jannink/ANP

Asielzoekers die voor overlast zorgen moeten sneller en op jongere leeftijd kunnen worden geïsoleerd. Dat staat in een voorstel van staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD). De voornemens vallen binnen een breder plan om raddraaiers aan te pakken. Aanleiding zijn volgen justitie recente incidenten op en rondom opvanglocaties waar vreemdelingen die weinig kans maken op asiel zijn oververtegenwoordigd.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft momenteel twee zogeheten begeleiding- en toezichtlocaties (ebtl). Daar kunnen asielzoekers die problemen veroorzaken naar worden overgeplaatst en onder verscherpt toezicht komen te staan. Ook mogen ze zich niet zomaar overal buiten de opvang bewegen, krijgen ze geen zakgeld en bestaat er een meldplicht. Momenteel heeft Nederlander tijdelijk twee ebtl’er, in Hoogeveen en in Amsterdam.

“Volstrekt ontoelaatbaar”, noemt staatssecretaris Habers de overlast die asielzoekers veroorzaken. Het kan niet zo zijn dat omwonenden van een azc en medewerkers die werkzaam zijn op een COA-locatie zich onveilig voelen.” Daarnaast zegt hij “creatief” te willen zijn met bestaande maatregelen: ” Als een gebiedsverbod op oudjaarsavond zijn vruchten afwerpt, is het voor overlastgevers wat mij betreft elke dag oud en nieuw.”

Onze verslaggever ging in 2016 kijken wat voor overlast asielzoekers veroorzaakten in de omgeving van Ter Apel; “Fuck you, kill you, crazy woman”, werd naar haar hoofd geslingerd. Lees de reportage ‘Asielhoofdstad’ Ter Apel leeft in angst

Kansarme aanvragen sneller afhandelen

Niet alleen wil het kabinet lastpakken sneller over kunnen plaatsen, ook moeten deze locaties gebruikt gaan worden voor minderjarige asielzoekers ouder dan zestien jaar. Nu worden alleen migranten die meerderjarig zijn overgeplaatst. Volgens justitie wordt overlast namelijk “in toenemende mate” veroorzaakt door een specifieke groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Ook wil justitie dat de asielzaken van overlastgevers met voorrang worden behandeld door rechtbanken “zodat ze sneller kunnen worden afgewezen”. Ook moeten zogeheten ‘Dublinzaken’, dossiers van migranten die in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd, sneller worden afgehandeld. Die groep zorgt volgens justitie namelijk vaak voor overlast.