Extra geld voor kinderopvang en kinderbijslag

Afspraak regeerakkoord Per 1 januari 2019 gaan vrijwel alle ouders met kinderen op de crèche, in de gastouderopvang of de buitenschoolse opvang erop vooruit. De verhoging vloeit voort uit een afspraak in het regeerakkoord.

Foto Getty Images

De vergoeding voor kinderopvang gaat met ingang van 1 januari volgend jaar omhoog. Ouders met een inkomen van 50.000 euro (anderhalf keer modaal) krijgen straks ruim 80 procent van de maximum uurprijs vergoed. Nu is dat nog 77 procent. Voor de laagstbetaalden (23.000 euro per jaar) gaat de vergoeding omhoog van 94 procent naar 96 procent van de maximum uurprijs.

Het kabinet heeft dit gisteren besloten. De verhoging vloeit voort uit een afspraak in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hierin staat dat jaarlijks 250 miljoen euro extra zal worden uitgetrokken voor de kinderopvangtoeslag. Daarnaast hebben de coalitiepartijen afgesproken 250 miljoen euro beschikbaar te stellen om de kinderbijslag te verhogen. Ook komt er 500 miljoen euro bij voor het kindgebonden budget.

Ook kwaliteitsverbeteringen

Volgens het kabinet betekent dit dat nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, in de gastouderopvang of de buitenschoolse opvang er financieel op vooruit zullen gaan.

Concreet komt het erop neer dat de maximumprijzen per uur voor dagopvang die de overheid vergoed omhoog gaat van 7,45 naar 8,02 per uur. Tevens wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Daarom gaan per 1 januari nieuwe maatregelen in waar ondernemers voor worden gecompenseerd.

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken van april dit jaar bleek dat in 2013 huishoudens met hoger opgeleide moeders (49 procent) 3,5 keer zo vaak gebruik maken van formele opvang als huishoudens met lager opgeleide moeders (14 procent). Middelbaar opgeleiden zaten daar met 28 procent tussenin.