Analyse

Een duurzame stad, met minder armoede en meer huizen hogere inkomens

Coalitie Nog voor de zomer moet er een coalitieakkoord liggen. Wat kunnen we verwachten? Het raamwerk van de informateurs wordt de leidraad.

Mensen lopen over een regenboogzebrapad op het Rotterdamse Churchillplein.
Mensen lopen over een regenboogzebrapad op het Rotterdamse Churchillplein. Foto BAS CZERWINSKI/ANP

Een energiezuinige stad, met minder armoede en meer woningen voor midden- en hogere inkomens. Dat moet de kern van het beleid van de coalitie VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU/SGP worden. Op basis van gesprekken met alle partijen presenteerden informateurs Paul Rosenmölller en Pieter Duisenberg deze week een ‘definitief raamwerk’ voor het coalitieakkoord.

„Een ding is zeker: het zal niet meer naar links opschuiven”, zei VVD-leider Vincent Karremans, die links tegemoet is gekomen door Leefbaar Rotterdam als rechtse coalitiepartner los te laten – en daarvoor iets terug wil.

Nog voor de zomer willen de zes partijen een coalitieakkoord sluiten. Op basis van het raamwerk, dat uit zes pijlers bestaat, is dit te verwachten:

1 Energie- en Klimaatakkoord

Om de doelstelling van het Parijs-akkoord (49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030) te halen, wil de gemeente met onder meer woningcorporaties, energiebedrijven en het havenbedrijf een Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord sluiten. Zeker 10.000 bestaande woningen moeten geïsoleerd en op termijn aardgasvrij worden. Er komt een investeringsfonds voor innovatie en energiebesparende maatregelen voor overheid, bedrijven en particulieren. De gemeente wil jaarlijks 38 miljoen euro investeren in de energietransitie van stad en haven. Als handreiking aan de VVD wordt de milieuzone om vrachtverkeer en oude auto’s te weren, wel gefaseerd afgeschaft.

Lees ook: Toekomstig college Rotterdam wil trendbreuk

2 Wonen en bouwen

De politiek wil de komende collegeperiode tot 2022 in totaal 18.000 nieuwe woningen (4.500 per jaar) bouwen: 20 procent goedkope woningen, 30 procent voor het middensegment, 30 procent voor het hogere inkomens en 20 procent voor topinkomens. Er moeten meer woningen voor studenten komen en het ombouwen van kantoorpanden heeft ook prioriteit. Het plan om 15.000 verouderde sociale huurwoningen tot 2030 te slopen is iets verlaagd naar 12.000 woningen. Onder de noemer ‘wonen in een wereldstad’ moet een besluit worden genomen over een derde stadsbrug, een nieuwe metroringlijn van Kralingse Zoom naar Zuidplein en de ontwikkeling van Feyenoord City.

3 Deltaplan tegen schulden

De armoede in Rotterdam moet omlaag. Er komt een „Deltaplan” met een „intensieve gezinsaanpak” om schulden te voorkomen. De afvalstoffenheffing gaat niet stijgen en openbaar vervoer moet gratis blijven voor 65-plussers met lage inkomens.

4 Leer- en Werkakkoord

Rotterdam wil een structurele groei van de economie en werkgelegenheid die hoger is dan het landelijk gemiddelde. Nog dit jaar willen onderwijssectoren, van het praktijkonderwijs tot hbo, met het havenbedrijf en andere ondernemingen een Leer- en Werkakkoord sluiten. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt moet beter, het aantal jongeren zonder diploma moet omlaag en mensen die door de energietransitie hun werk verliezen moeten een omscholingsaanbod krijgen.

5 Verschillen verkleinen

Rotterdam wil een stad zonder taalachterstanden worden en de laaggeletterdheid (98.000 mensen) verkleinen. Mensen in de bijstand moeten Nederlands blijven leren. De ambitie is om het aantal bijstandsgerechtigden via passend werk structureel met 8.000 te verlagen naar 30.000. Rotterdam wil ook de meest homovriendelijke stad van Nederland worden.

6 Veiligheid

In 2030 heeft Rotterdam alleen nog „veilige wijken”, is de ambitie. De politiek wil de ondermijnende, zware criminaliteit terugdringen, met name in de Spaanse Polder en op Zuid. De aanpak van straatintimidatie en uitbreiding van cameratoezicht moeten een veiliger gevoel geven. De radicalisering en polarisatie moet worden tegengegaan, ook de digitale kwetsbaarheid van de stad is een aandachtspunt.