Brieven

Brieven

Foto Bart Maat/ANP
Foto Bart Maat/ANP

Het ministerie van Volksgezondheid lanceerde vorige maand een gedetailleerd plan om de regeldruk in de zorg te verminderen. Het plan omarmt het initiatief uit het veld waarin door alle betrokken partijen gezamenlijke schrapsessies van regels zijn opgezet.

Zorgprofessionals hebben hier baat bij, omdat regel- en administratiedruk hen veel werkplezier ontneemt. Bovendien drijft het de zorgkosten op. Een internationaal onderzoek toonde dat momenteel ongeveer 20 procent van de totale zorguitgaven wordt besteed aan bureaucratie en overhead. Nederland staat hierin op de tweede plaats in de wereld. Maar hebben de zorgverzekeraars ook belang bij minder regels? Zij gebruiken immers informatie waar zij toegang toe hebben om prijs en kwaliteit te sturen, en meer bureaucratie betekent meer informatie. Ook consultancy- en ICT-bedrijven hebben goed kunnen verdienen aan de bureaucratie. In de Volkskrant gaven de ministers aan er geen consequenties aan te verbinden als de regeldruk voor zorgverleners niet merkbaar vermindert. Dan rijst de vraag of de uitvoering wel gerealiseerd zal worden. Nauwe regie van de kant van het ministerie lijkt mij noodzakelijk. Ik pleit ervoor dat de stand van zaken wordt gemonitord, in samenwerking met zorgprofessionals. Ook wetgeving kan erin voorzien dat bepaalde regels worden afgeschaft. Alleen dan zal de regeldruk werkelijk verminderen.