‘Toename achtergelaten minderjarigen in buitenland’

Het expertisecentrum LKHA is een campagne gestart om docenten en scholen te waarschuwen voor dit probleem.

Foto iStock

Het aantal minderjarigen dat door hun ouders en tegen hun wil in het buitenland wordt achtergelaten, is dit jaar toegenomen. Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) vreest dat tijdens de komende zomerperiode meer kinderen onder het mom van een vakantie of familiebezoek worden achtergelaten in het herkomstland van hun ouders. De LKHA is donderdag een campagne gestart om docenten en scholen bewust te maken van dit probleem en een melding te doen bij mogelijke slachtoffers.

Het expertisecentrum behandelde de eerste vijf maanden van dit jaar zestien zaken van achtergelaten kinderen. Dat zijn er zeven meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt manager Diny Flierman. “In de vakantieperiode neemt het aantal meldingen toe.” Vorig jaar waren er in totaal dertig zaken van achterlatingen, in beginjaar 2015 betrof het drieëntwintig zaken. In de helft van gevallen lukt het om een kind terug te halen.

‘Gedragen zich te westers’

De grootste risicogroep zijn volgens Flierman jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. “Zij gedragen zich volgens de ouders niet naar hun normen en waarden, hebben een vriendje of vriendinnetje en gedragen zich te westers.”

De minder- en meerderjarigen worden achtergelaten in landen als Marokko, Egypte, Turkije, Ghana, Somalië, Afghanistan en Pakistan. Meisjes lopen het risico op uithuwelijking in het herkomstland van hun ouders. Flierman spreekt van kindermishandeling en misleiding:

“Vaak is er geen andere opvoeder aangewezen. Er is geen bescherming en er is geen onderwijs geregeld voor de achtergelaten kinderen. Zij denken dat ze op vakantie gaan of op familiebezoek en moeten dan alleen achterblijven. De ouders gaan terug naar Nederland en nemen nadien geen contact meer op.”

Uitreisverbod

In feite doen de ouders afstand van hun kind, stelt Fierman. Het expertisecentrum roept docenten op om vroegtijdig signalen op te merken bij kinderen. “Denk aan opvallende gedragsveranderingen. Dat kinderen bang zijn om op vakantie te gaan of dat er opeens een reis naar het buitenland is geboekt.”

Wanneer er sterke aanwijzingen zijn dat een minderjarig kind afreist naar het buitenland om te trouwen of te worden achtergelaten, dan moeten docenten dit melden bij het adviespunt Veilig Thuis. Zij kunnen de Raad voor de Kinderbescherming vragen om een onderzoek in te stellen. In spoedeisende gevallen kan een kinderrechter een voorlopige ondertoezichtstelling op leggen, een gezinsvoogd toewijzen en een uitreisverbod voor het kind instellen.