Rotterdam mag oude vervuilende auto’s toch weren

Volgens de Raad van State is het niet aan de rechter om te beoordelen of de milieuwinst wel opweegt tegen de schade voor autobezitters.

Vervuilende vrachtwagens en auto's met vervuilende dieselmotoren worden al geweerd.
Vervuilende vrachtwagens en auto's met vervuilende dieselmotoren worden al geweerd. Foto Lex van Lieshout/ANP

De gemeente Rotterdam mag oude auto’s met vervuilende motoren weren uit het centrum van de stad. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag bepaald. De uitspraak gaat in tegen een eerder oordeel van de rechtbank, die vond dat de economische schade die de invoering van een milieuzone tot gevolg heeft niet in verhouding staat tot de verbetering van de luchtkwaliteit. Rotterdam is nu vrij om de milieuzone te gaan handhaven.

De gemeente Rotterdam wilde benzineauto’s van voor 1 juli 1992 en dieselauto’s van voor 2001 niet langer toelaten tot het centrum. Dat mag, aldus de RvS. Gemeenten mogen zelf de afweging maken of ze de voordelen van een bepaalde verkeersmaatregel vinden opwegen tegen de nadelen. De bestuursrechter krijgt daarbij een tik op de vingers: die mag het “maatschappelijk gewicht” van de belangen van de gemeente “niet naar eigen inzicht [...] vaststellen”, aldus de Raad.

Zorgvuldig

De Raad van State boog zich ook over de manier waarop de milieumaatregelen tot stand gekomen zijn en stelde vast dat de gang van zaken zorgvuldig was. Het weren van auto’s met vervuilende motoren was onderdeel van een breder plan om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Bovendien zijn er maatregelen getroffen om eigenaren van oude auto’s tegemoet te komen als ze schade lijden door de milieuzone, bijvoorbeeld een sloopregeling en mogelijkheden voor een ontheffing.

Eigenaren van auto’s die buiten de normen vallen krijgen 1.000 tot 2.500 euro subsidie als ze die naar de sloop brengen. Volgens de gemeente hebben vijfduizend mensen dat al gedaan. Er is wel een uitzondering gemaakt voor oldtimers van ten minste veertig jaar oud. Die mogen de Rotterdamse straten wel nog in.

Voorlopig verandert er niets

Op dit moment worden al auto’s met verouderde dieselmotoren geweerd. Ook vrachtwagens die niet aan de regels voldoen komen er niet in. Of het gaat om bewoners of bezoekers maakt niet uit. Voor auto’s met oude benzinemotoren verandert er voorlopig niets, bevestigt het gemeentebestuur. Of en wanneer ook die buiten buiten de milieuzone worden gehouden, wordt op een later moment duidelijk. Volgende week komt wethouder Adriaan Visser (Mobiliteit en Duurzaamheid, D66) met meer informatie over de vervolgstappen:

“Het is zaak het vonnis eerst zorgvuldig te bestuderen en de gevolgen in kaart te brengen. Het college zal hierover zo snel mogelijk de gemeenteraad en alle betrokkenen informeren.”

Het is niet uitgesloten dat een besluit over de milieuzone wordt overgelaten aan een volgend college, aldus een woordvoerder. De zes partijen die nu aan het formeren zijn, hebben juist in het raamwerk voor het coalitieakkoord opgenomen dat de milieuzone gefaseerd wordt afgeschaft. In plaats daarvan zou er een nieuw pakket maatregelen worden samengesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren.

ANWB: kom met een plan

De ANWB riep woensdag staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) op om nog voor de zomer met een plan te komen om een “wildgroei aan milieuzones” tegen te gaan. Volgens de bond houden verschillende gemeenten er verschillende regels op na. Dat zou tot verwarring leiden bij automobilisten.

Uit een overzicht van de ANWB blijkt dat er op dit moment milieuzones zijn in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Voor Arnhem, Maastricht, Leiden en Nijmegen zijn ze in de maak. De staatssecretaris liet in april weten voorstander te zijn van “harmonisering” van die zones en daarover in overleg te treden met de gemeenten.