NRC checkt: ‘Als demografische trend doorzet is Nederland over vijftig jaar een soort Egypte’

Dat zei politicus Thierry Baudet vorige maand in een interview met het AD.

Thierry Baudet tijdens de boekpresentatie van zijn roman Van elk waarheen bevrijd afgelopen mei.
Thierry Baudet tijdens de boekpresentatie van zijn roman Van elk waarheen bevrijd afgelopen mei. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De aanleiding

‘Thierry Baudet: Nederland bestaat over vijftig jaar niet meer’. Zo luidde onlangs een kop boven een interview met de partijleider van Forum voor Democratie in het AD. De kop was afgeleid van een passage in het interview waarin Baudet stelt dat Europa wordt „overspoeld door immigranten uit islamitische landen en radicale ideeën”. Dat „feit” wordt volgens Baudet „statistisch begraven”.

Baudet: „De derde generatie wordt niet meer als allochtoon geteld, terwijl die er vaak radicaler in zit dan de eerste twee generaties. Tel daarbij op dat orthodoxe moslims veel meer kinderen krijgen en dat de immigratie uit Afrika aanzwelt en de conclusie ligt voor de hand: Nederland bestaat over vijftig jaar niet meer. Dan is het een soort Egypte. En nee, dat is niet míjn voorspelling, dat is gewoon wat er gebeurt als de huidige demografische tendens doorzet.”

We checken of Nederland qua bevolkingssamenstelling over vijftig jaar inderdaad op Egypte lijkt wanneer de huidige demografische tendens doorzet. Omdat Baudet het naast moslims ook over „immigratie uit Afrika” in het algemeen heeft, kijken we daarbij zowel naar het percentage moslims in Nederland over vijftig jaar als naar het percentage niet-westerse allochtonen. Baudets opmerking dat de derde generatie niet meer als allochtoon wordt geteld, nemen we ook mee.

En, klopt het?

Onderzoeker Joop de Beer van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut onderzocht in 2007 al eens hoe reëel de verwachting onder sommigen was dat moslims een meerderheid van de Nederlandse bevolking gaan uitmaken. Mede op basis van prognoses door het Centraal Bureau voor de Statistiek, die voor een belangrijk deel bestaan uit het doortrekken van demografische trends, berekende De Beer dat het percentage moslims zou toenemen van 5 procent in 2006 naar 8 procent in 2050.

Nu we meer dan tien jaar verder zijn vroeg NRC aan De Beer om zijn berekeningen bij te werken en een prognose te maken voor het percentage moslims over vijftig jaar, in 2068 dus. Dat wilde hij wel, maar hij kan niet verder rekenen dan 2060, want de CBS-prognoses gaan niet verder.

De Beer becijfert nu dat het percentage moslims in 2060 10 procent bedraagt. Volgens de CBS-prognose is in dat jaar 21 procent van de Nederlandse bevolking niet-westers allochtoon. Dat is het totaal van de eerste en tweede generatie. Prognoses voor de derde generatie zijn er niet want die wordt, zoals Baudet al stelde, meegeteld met de verwachte 66 procent autochtonen in 2060. Op het eerder genoemde percentage moslims in 2060 is dat niet van invloed.

Dan de bevolkingssamenstelling van Egypte. Van de ruim 97 miljoen inwoners is 90 procent islamitisch. De overige 10 procent is christen, vooral kopten. Volgens een volkstelling uit 2006 bestaat de Egyptische bevolking voor 99,6 procent uit etnische Egyptenaren.

Conclusie

De Egyptische bevolking bestaat voor 90 procent uit moslims en voor 99,6 procent uit etnische Egyptenaren. De Nederlandse bevolking bestaat in 2060 naar verwachting voor 10 procent uit moslims. Dat zal acht jaar later, over vijftig jaar dus, niet radicaal anders zijn. Omdat Baudet ook sprak over immigratie uit Afrika in het algemeen hebben we ook gekeken naar het percentage niet-westerse allochtonen in 2060. Dat bedraagt dan 21 procent, terwijl 66 procent van de bevolking dan autochtoon zal zijn. Daarbij moet worden aangetekend dat de derde generatie afstammelingen van immigranten als autochtoon wordt meegeteld. Dit alles maakt dat Nederland over vijftig jaar qua percentage moslims niet op Egypte lijkt en ook het percentage niet-westerse allochtonen, uit Afrika of andere niet-westerse landen, niet meer dan ongeveer eenvijfde van de bevolking bedraagt. We beoordelen de bewering dat Nederland, als de demografische trend doorzet, over vijftig jaar een soort Egypte is als onwaar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt

Correctie (7 juni 2018): In het artikel stond dat Nederland in 2068 naar verwachting 68 procent autochtonen zal tellen. Dat moet zijn: ‘de verwachte 66 procent autochtonen in 2060’.