Kamer: bekijk moskeefinanciering opnieuw

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een nieuw en onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van religieuze organisaties in Nederland. Het onderzoek is vooral bedoeld om geldstromen uit conservatieve Golflanden naar moskeeën in beeld te brengen. D66 en ChristenUnie hebben dinsdag een motie ingediend naar aanleiding van onderzoek van NRC en Nieuwsuur.

Uit dit onderzoek bleek dat het ministerie van Buitenlandse Zaken sinds 2010 informatie van Saoedi-Arabië en Koeweit kreeg over de financiëring van zeker dertig moskeeën in Nederland, maar deze gegevens vertrouwelijk hield. Ook het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie, dat in 2015 de omvang wilde vaststellen van de buitenlandse financiering van moskeeën, werden die gegevens onthouden.

Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, indiener van de motie, kan je „ongewenste beïnvloeding alleen tegengaan als er transparantie is over financieringsstromen”. Het geld uit Golflanden komt vooral terecht bij salafistische moskeeën in Nederland. Vier jaar geleden had deze fundamentalistische stroming binnen de islam nog dertien moskeeën in Nederland, inmiddels zijn dat er 27.

De Kamer stemde dinsdag ook in met een motie niet langer subsidies – bijvoorbeeld voor taalles – te verstrekken aan religieuze en maatschappelijke organisaties die integratie tegenwerken. Het gaat dan vooral om moskeeën waar „signalen bestaan van ongewenste beïnvloeding”.

Een Kamermeerderheid wil dat het presidium een voorstel maakt voor een parlementaire ondervraging over ongewenste financiering van moskeeën. Bij zo’n ondervraging kunnen getuigen onder ede worden gehoord. (NRC)