Brieven

Brieven NRC Handelsblad 6/6/2018

Abortus

Minder kans op sterfte?

In het Twistgesprek (2/6) over afschaffing van het verbod op abortus in Ierland zegt Gunilla Kleiverda: „Abortus betekent verantwoord moederschap: weten wanneer het wel/niet goed is om een kind ter wereld te brengen.” Even daarvoor zegt ze: [abortus] „is een medische ingreep met minder kans op (...) sterfte dan het uitdragen van de zwangerschap.”

Men zou zeggen dat als abortus het ter wereld komen van een kind voorkomt, er sprake is van honderd procent zekerheid op sterfte. De vraag is dus: wanneer wordt een ongeboren leven een kind?

SP-voorzitter

Ron Meyer stelt teleur

Het vraaggesprek met SP-voorzitter Ron Meyer (‘In onze partij moet je het gras opvreten’, 2/6) zou mij, al vele jaren SP-lid, blij moeten stemmen, maar het stelde me alleen maar teleur. Geen woord over de groeiende ongelijkheid en de buitensporige winsten van de grote concerns; ook de achterblijvende lonen en uitkeringen en de gênante gelatenheid van de vakbeweging blijven onbesproken. Hetzelfde geldt voor het grote aantal tijdelijke wegwerpbaantjes, de al vele jaren aanhoudende reële verlaging van de pensioenen, en de woningnood onder met name jongeren.

Er is al een hele tijd aanzienlijke economische groei. Wie hier ook van profiteren, het zijn niet de gewone man en vrouw. Meyer zwijgt erover. Voor mij is het duidelijk waardoor de steun onder de bevolking voor de SP afbrokkelt.

Politiek

Partijen bestaan al langer

In de Brievenrubriek (1/6) stelt Jan Hendriks dat de eerste politieke partij in Nederland pas in 1918 werd opgericht, daarmee betogend dat politieke partijen niet nodig zijn. Dat is niet juist. De oudste politieke partij van Nederland, de Anti-Revolutionaire Partij, werd opgericht in 1879, de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in 1894, waarna er snel anderen volgden.


historicus

beroepsnamen

Rectrix en dievegge

Ik stoor me vaak behoorlijk aan het verdwijnen van de vrouwelijke beroepsnamen ten faveure van de mannelijke. De eindredactie blijkt volgens de Ombudsman (Taalregels van NRC zijn na drie Stijlboeken weer werk in uitvoering, 26/5) het hogere inzicht te hanteren, dat de mannelijke vorm ook tevens de ‘neutrale’ is. Wie bepaalt zoiets? O ja, tenzij het allemaal potsierlijk wordt, bijvoorbeeld Koning Maxima. Hier weer: wie bepaalt wanneer iets potsierlijk is? Ikzelf vind het tenenkrommend om over hockeyer Maartje Paumen of schaker Anne Haast te moeten lezen.

Als er nou verder nog was gekozen voor de vrouwelijke vorm – schrijfster Gerard Reve, lerares Karel van der Noot of kokkin Gerard Braadslee – was ik juichend opgeveerd. Dàt durft men kennelijk niet aan. Het aspect van taalverarming blijft overigens onvermeld; zo verdwijnt dan het prachtige ‘dievegge’, die strenge ‘rectrix’ of de toch al zeldzame conductrice.

Nee, van een dergelijke taalverandering wordt de onze bepaald niet beter.

Correcties/aanvullingen

Arthur Miller

In de recensie Arthur Miller leeft nog wel even voort (1/6, p. C21) staat dat Marilyn Monroe de eerste echtgenote was van Arthur Miller. Ze was zijn tweede vrouw, van 1956 tot 1961. Van 1940 tot hun scheiding in 1956 was Miller getrouwd met Mary Grace Slattery.

Integriteitscheck

In het artikel De wethouder wordt nu veel beter gescreend (1/6, p. 10) staat dat Haarlem geen procedure voor de integriteitscheck van wethouders heeft. Dat klopt niet. Haarlem licht kandidaat-wethouders door en voert een zogeheten ‘risicoprofielgesprek’.