Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar financiering moskeeën

De Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan naar aanleiding van onderzoek van NRC en Nieuwsuur over niet-gedeelde informatie over geldstromen uit Saoedi-Arabië en Koeweit.

Foto Robin Utrecht/ ANP

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een nieuw en onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van religieuze organisaties in Nederland. Het onderzoek is vooral bedoeld om geldstromen uit conservatieve Golflanden richting moskeeën in beeld te brengen. D66 en ChristenUnie hebben dinsdag een motie ingediend naar aanleiding van onderzoek van NRC en Nieuwsuur.

Uit het onderzoek bleek dat het ministerie van Buitenlandse Zaken sinds 2010 vertrouwelijke informatie kreeg doorgespeeld van Saoedi-Arabië en Koeweit over de financiering van zeker dertig moskeeën in Nederland. Deze lijsten met gegevens werden echter niet gedeeld met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) die op verzoek van de regering onderzoek deden. Daardoor konden zij in 2015 niet de totale omvang vaststellen van buitenlandse financiëring van moskeeën.

Twitter avatar AMKouwenhoven Andreas Kouwenhoven Tweede Kamer neemt reeks moties aan nav. publicaties @nrc en @Nieuwsuur over moskeefinanciering. Meest interessante: Kabinet moet infopunt in het leven roepen om signalen over moskeeën te delen en te kunnen ingrijpen, zoals Haagse BM @PaulineKrikke wilde: https://t.co/7BecHcMiob

‘Transparatie nodig over geldstromen’

Volgens de indiener van de motie, D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, kan je “deze ongewenste beïnvloeding alleen tegengaan als er transparantie is over financieringsstromen”. De geldstromen uit Golflanden komen vooral terecht bij salafistische moskeeën in Nederland. Vier jaar geleden had deze fundamentalistische stroming binnen de islam nog 13 moskeeën in Nederland, inmiddels zijn dat er 27.

De Tweede Kamer wil dat er iets gedaan wordt tegen de buitenlandse financiering van moskeeën, maar kon eerder niet tot een oplossing komen: Kamer voelt ‘onbehagen’ en ‘onmacht’ over buitenlandse financiering moskeeën

De Kamer stemde ook in met een motie om niet langer subsidies te verstrekken aan religieuze en maatschappelijke organisaties wanneer zij de integratie tegenwerken. Het gaat dan vooral om moskeeën waar “signalen bestaan van ongewenste beïnvloeding”. Deze gebedshuizen hebben overheidsgeld ontvangen voor onder meer het geven van taalles.

Daarnaast wil een meerderheid van de Kamer dat het het presidium - het bestuur van de Kamer - een voorstel maakt voor een parlementaire ondervraging over ongewenste financiering van moskeeën. Bij een ondervraging kunnen getuigen onder ede worden gehoord.