Geen stemrecht zestienjarigen bij verkiezingen Provinciale Staten

Minister Kajsa Ollongren wijst een idee van Friesland en Zeeland af om volgend jaar zestien- en zeventienjarigen mee te laten stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Stembureau in woonzorglocatie De Wilgenborgh.
Stembureau in woonzorglocatie De Wilgenborgh. Foto Marco de Swart/ANP

Zestien- en zeventienjarige Friese en Zeeuwse jongeren mogen volgend jaar niet stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De grondwet laat het voorgenomen experiment van beide provincies niet toe, stelt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) in een kamerbrief van maandag.

De proef was een voornemen van Friesland en Zeeland. D66 en GroenLinks, die al langer pleiten voor een verlaging van de stemleeftijd, vroegen de minister of ze het experiment kon toestaan.

Onderzoek

Ollongren wees niet alleen op de grondwet maar ook op onderzoek van Universiteit Twente, waaruit bleek dat een verlaging van de wettelijke stemleeftijd waarschijnlijk niet zorgt voor meer politieke betrokkenheid onder jongeren. Evenmin zou het de aandacht van politici voor jongerenthema’s vergroten. Daarnaast heeft de minister “geen aanwijzingen dat het maatschappelijk debat wijst in de richting van een grote wens tot verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar”.

Wel wil Ollongren op andere manieren de betrokkenheid van adolescenten vergroten. Zo wil ze onder andere inzetten op “digitale vormen van democratische participatie”. Ook benadrukt ze dat aan zestien- en zeventienjarigen wel kiesrecht kan worden toegekend voor verkiezingen voor stadsdeelcommissies en wijkraden. Dit gebeurde dit jaar bijvoorbeeld in Rotterdam.

Staatscommissie

Een commissie onder leiding van Johan Remkes, commissaris van de koning in Noord-Holland, onderzoekt momenteel het functioneren van de Nederlandse democratie. Deze ‘staatscommissie’ kijkt in het bijzonder naar de rol van jongeren in de politiek. Ze komt over twee weken met een tussenrapport.