Dit zijn de plannen voor Italië van het nieuwe kabinet

Ambities Een flat tax. Meer cellen. Minder wetten. Zwaardere straffen. Een opening naar Rusland. Conte wil veel meer dan een strengere aanpak van migratie.

Dit zijn enkele van de plannen die premier Conte aan het Italiaanse parlement heeft voorgelegd.

Belangenconflict. Aanscherping van bestaande regels en hun reikwijdte vergroten.

Belastingen. Ingrijpende hervorming die leidt tot een flat tax voor bedrijven en burgers. Celstraf voor grote ontduikers.

Buitenland.

„Opening” naar Rusland, dat „de afgelopen jaren zijn internationale rol in verschillende geopolitieke crises heeft geconsolideerd”, en „herziening” van de sancties.

Bureaucratie. Minder wetten, helderdere regels, digitalisering.

Corruptie. Zwaardere straffen. Maatregelen naar analogie van een stadionverbod tegen politici en bedrijven die schuldig zijn bevonden aan corruptie. Betere bescherming klokkenluiders.

Europa. De Unie „moet erop gericht zijn de noden van burgers te beschermen”. Meer nadruk op solidariteit.

Justitie. Snellere processen. Lagere kosten voor de burger. Meer cellen. Zwaardere straffen voor seksuele delicten. Voorkomen dat verjaring wordt gebruikt om straf te ontlopen.

Lees ook: Conte is er trots op een populist te zijn

Maffia. Aanpak van hun financiële macht, hun bedrijven en hun sociaal-economische netwerken.

Migratie - repatriëring. Snellere procedures om te zien of een migrant aanspraak kan maken op bescherming. Snellere uitwijzing als dat niet zo is.

Migratie - Dublin. Wijziging van het Dublin-akkoord om te voorkomen dat landen waar migranten de EU binnenkomen, alle lasten dragen. Een automatisch en bindend systeem om asielzoekers over EU-lidstaten te spreiden.

Migratie-opvang. Een einde maken aan de opvang van migranten en asielzoekers als een manier om geld te verdienen, en aan de infiltratie van de georganiseerde misdaad daarbij.

Politieke kaste. Aanpassing van pensioenen en arbeidsvoorwaarden van politici.

Sociale zekerheid.

Bijstand voor wie geen werk heeft en in armoede leeft.

Staatsschuld. Die is „houdbaar” en moet „in perspectief van economische groei” omlaag worden gebracht.

Werk. De invoering van een minimumloon

Zorg. De banden tussen zorginstellingen en politici doorbreken