Democratische rechtsorde centraal in burgerschapsles en internationale CDA-ruzie

De Haagse Stemming Vandaag wordt duidelijk of Rik Grashoff te handhaven is als GroenLinks-Kamerlid. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

De Haagse Stemming

Slob gaat zich inhoudelijk met onderwijs over homoseksualiteit bemoeien. D66 verliest de coalitiestrijd om een vuurwerkverbod. En Hongaren zijn woedend op Buma om CDA-partijdemocratie.

ONVERDACHTE BRON: ChristenUnie-minister Arie Slob gaat het zogeheten burgerschapsonderwijs minder vrijblijvend maken. Nu zijn lessen in burgerschap verplicht, maar heeft het ministerie over de inhoud niets te zeggen. In de toekomst moet de Onderwijsinspectie kunnen ingrijpen als leraren zich niet duidelijk uitspreken over de democratische rechtsorde en gelijkheid tussen man en vrouw, of het hoofdstuk homoseksualiteit overslaan. Volgens Slob dwingen “toenemende spanningen en afnemende binding” hem tot ingrijpen. “Wij zijn in Nederland op het gebied van deze vaardigheden veel te vrijblijvend geweest,” zegt de Onderwijsminister in Trouw. Je eigen koffie opdweilen schijnt niet in het curriculum te zitten.

GEEN KNALVERBOD: Er wordt niet opvoedkundig ingegrepen met een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Tegen het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) schrijven minister Ferdinand Grapperhaus en staatssecretaris Stientje van Veldhoven: “Een verregaande maatregel als een verbod ligt pas in de rede als andere maatregelen niet werken.” Hun - voorlopige - oplossing: vuurwerkbrillen, stabilisatiebuizen en aansteeklonten. En voorlichting natuurlijk. Een overwinning voor de rechtse partijen in de coalitie die niet willen morrelen aan tradities als vuurwerk en Zwarte Piet.

DEFENSIE DOOR HET STOF: Defensie wist al 45 jaar dat werken met chroomverf giftig was, maar verzweeg dat. Het RIVM-onderzoek naar zieke medewerkers duurde vier jaar. En hoewel de excuses die staatssecretaris Barbara Visser gisteren uitsprak gewaardeerd worden, zijn slachtoffers en nabestaanden ontevreden met de schadevergoeding die zij krijgen. Defensie heeft met vakbonden afgesproken dat die maximaal 40.000 euro per persoon zal zijn. Visser verwijt net als eerdere bewindspersonen de gebrekkige veiligheid aan de “can-do-mentaliteit” van de krijgsmacht en belooft een “cultuurverandering” en “professionalisering”.

RELLETJE I: Alle banden tussen het CDA en het Hongaarse Fidesz van premier Viktor Orban zijn gisteren verbroken - door de Hongaren. Die beschuldigen het CDA ervan “opzettelijke leugens” te verspreiden. Sybrand Buma moet daarvoor zijn excuses aanbieden of de Europese samenwerking in de christendemocratische EVP staat op het spel. De oorzaak van de onmin: op het CDA-partijcongres afgelopen zaterdag namen leden een resolutie aan die “rode lijnen” trekt wat betreft mensenrechten en de rechtsstaat waar Fidesz zich aan zou moeten houden om binnen de Europese familie te blijven. CDA-voorzitter Ruth Peetoom wil een goed gesprek met de Hongaren.

Relletje II: Het rommelt in de GroenLinks-fractie nadat bekend werd dat Kamerlid Rik Grashoff al een jaar een geheime relatie heeft met (zijn opvolger als) partijvoorzitter Marjolein Meijer. Donderdag kwam de fractie, zonder medewerkers, bijeen in een zogeheten KLO (Kamerledenoverleg) en vandaag is er nog zo’n intern beraad gepland. Verschillende GroenLinksers vragen zich af of Grashoff wel te handhaven is als volksvertegenwoordiger. Er zou zelfs al contact zijn gezocht met de nummer 16 op de GroenLinks-lijst, Wim-Jan Renkema. Grashoff zelf appt NRC-collega Philip de Witt Wijnen dat hij zich geen zorgen maakt. Er “komt geen nieuws uit” het besloten overleg vandaag.

Relletje III: Iets onwelgevalligs over een collega-Kamerlid van een andere partij verspreiden gebeurt in Den Haag regelmatig, maar zo opzichtig als Ronald van Raak (SP) over Albert van den Bosch (VVD) zien we niet vaak. Van Raak heeft een column op de rechtse website TPO, waar hij zijn rol als excuussocialist met verve vervult. Deze week opent hij de aanval op “backbencher” Van den Bosch van de “corrupte” VVD die het lef had om Kamervragen te stellen over de afdrachtsregeling van de SP. Saillant detail: Van den Bosch zou Van Raak hebben gebeld om te zeggen dat hij zich door zijn fractie gedwongen voelde deze vragen te stellen en vreesde voor de “goede verhoudingen”. Die lijken na deze publicatie voorgoed voorbij.

Relletje IV: Vandaag wordt John Kerstens opnieuw geïnstalleerd als PvdA-Kamerlid, ter vervanging van de naar Amsterdam vertrokken Sharon Dijksma. Kerstens heeft vooraf “een goed gesprek” gehad met fractiegenoot William Moorlag, meldt het AD. In december trok Kerstens fel van leer tegen de “hypocrisie” van Moorlag om de schijnconstructie die hij als directeur van een sociale werkplaats in stand had gehouden. Excuses waren volgens beide betrokkenen niet aan de orde.

QUOTE VAN DE DAG:

“Ik heb het altijd een maffe gevonden dat iemand in de politiek niet aardig kan zijn. Ik zou het willen omdraaien: was het maar wat meer tot Den Haag doorgedrongen dat ik met mijn eigenschappen juist een ideaal Kamerlid was. Het moet gaan om betrouwbaarheid en inhoud, niet om spelletjes.”

Emile Roemer, SP-burgemeester in Heerlen, is in Trouw nog steeds geïrriteerd dat hij in Den Haag ‘te aardig’ werd gevonden voor de politiek.