Verenigde Staten

Trump: natuurlijk kan ik mijzelf gratie verlenen

President Trump behoudt zich het recht voor om zichzelf gratie te verlenen, mocht het tot een aanklacht komen in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Dat twitterde Trump maandagochtend, in een escalatie van het tegenoffensief dat hij en zijn advocaten voeren tegen dit onderzoek. Deze situatie heeft zich in de VS nooit voorgedaan, en zou daardoor vermoedelijk eindigen voor het Hooggerechtshof. Mueller wil Trump spreken over de vraag of deze de rechtsgang gehinderd heeft, een mogelijke grond voor impeachment. Trump en de zijnen zien het onderzoek als ‘een heksenjacht’, op touw gezet door de Democraten. (NRC)

    • Ward op den Brouw