Opinie

Tolk

Op de polikliniek nefrologie verschijnt een Russische patiënte met een flinke taalbarrière. Gelukkig heeft zij een Nederlands sprekende buurvrouw, die de belangen behartigt van de patiënt. Ze vertelt vol enthousiasme dat ze jarenlang in een asielzoekerscentrum heeft gewerkt, dus ze kent het klappen van de zweep. Eenmaal in de spreekkamer vraagt de nefroloog de patiënt: „Heeft u jeukklachten?” Waarop de vertolkster naar de arm van de patiënt wijst en zegt: „Jij… Jeukie jeukie?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl