Brieven

Brieven NRC Handelsblad 4/6/2018

MH17

Hulde voor nuchterheid

Hulde voor Tom Nierop én deze krant om de noodzaak van nuchterheid te publiceren waardoor de MH17-affaire toch nog iets leerzaams kan worden (Doe niet alsof MH17 bewust is neergehaald, 31/5). Eén aspect blijft – alweer – onbesproken. Enige luchtvaartmaatschappijen hadden het vliegen over het gevaarlijke oorlogsgebied van Oekraïne al wel gestaakt. Nooit is onderzoek gepubliceerd waarom de Nederlandse luchtverkeersleiding wat luchtiger over dat enorme gevaar gedacht heeft.

Diversiteit

Geen luxeartikel

Het interview met WRR-onderzoekers die ‘de nieuwe diversiteit in Nederland in beeld brachten’ (Het gaat niet meer alleen over Turken en Marokkanen, 30/5) is zorgwekkend simplistisch. Weer wordt (een bepaalde) identiteit als oorzaak van onze problemen, angst en onzekerheid neergezet. En eindelijk hebben we het nu ook in kaart!

Dit ligt niet aan de onderzoekers zelf, die geven aan dat we niet moeten dramatiseren. Maar uit het artikel lijkt de conclusie even helder als de oplossing: minder diversiteit. Een mooie aanleiding dus voor Paul Scheffer, verderop in dezelfde krant, om op te roepen tot zelfonderzoek (Ongemakkelijke inzichten over diversiteit, 30/5).

Mag ik in dat verband suggereren te beginnen met een bijzin uit het interview met de onderzoekers: „Dankzij de grote hoeveelheid data hebben wij kunnen corrigeren op andere factoren, zoals opleidingsniveau en werkloosheid – die overigens veel belangrijker zijn voor sociale cohesie.”

Diversiteit is geen luxeartikel dat we naar wens kunnen afschaffen; het is een realiteit in onze wereld, een verworven waarde of pijnlijk gevolg van onze eigen expansiedrift, het is maar hoe je het beschouwt. En een oprecht zelfonderzoek lijkt me inderdaad aan de orde.

7 days in Entebbe

Israëliërs zijn geen nazi’s

In een recensie van een Israëlische film 7 days in Entebbe over de bevrijdingsactie van het Israëlische leger van gegijzelde Joden in Oeganda (Genuanceerde reconstructie van dodelijke kaping, 30/5), las ik iets vreemds in mijn krant.

De recensent: „Aan de andere kant is er het argument dat Israël nu Palestijnen vervolgt en vermoordt. Het slachtoffer is dader geworden en doet hetzelfde als eens de nazi’s deden.”

De nazi’s wisten, middels vervolgen en vermoorden, het Joodse volk in Europa meer dan te halveren. Van uw correspondenten begrijp ik echter dat de Gazastrook steeds voller wordt. Het aantal Palestijnen groeit exponentieel. Industrieel vergassen en massa-executies deed het Joodse volksdeel juist kleiner worden.

In een conflict dat alleen maar verliezers kent en waar de hele wereld zich tegen aan bemoeit, is zorgvuldige formulering van het grootste belang.

Belevingsvlucht

Belabberde enquête

Verheugd waren wij dat we onze mening over de ‘belevingsvlucht’ mochten geven op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en openden plichtsgetrouw de website.

Wat een teleurstelling toen bleek dat de vragenlijst het niveau van knutselwerk van een goedwillende stagiair niet oversteeg en bovendien uiterst suggestief was. De vragen lieten doorschemeren dat als je een barbecueënde buurman hebt of langs een weg woont, je geen recht en reden hebt te klagen over een aanvliegroute. Wat zeurt u nou mevrouw!

Daarnaast was de enquête volledig dichtgetimmerd met multiplechoicevragen: kennelijk wil het ministerie alleen antwoord op de eigen, beperkte vragen maar is het niet geïnteresseerd in wat wij zelf te vertellen hebben. Stel je voor dat ze ons serieus zouden moeten nemen!