Opinie

Besmet

Sinds kort woont mijn moeder op de in onze ogen geweldige zorgboerderij Hoeve Loevestein in Donderen. Dit is een kleinschalige opvang voor ouderen met dementie zoals je iedereen die daarmee te kampen heeft, zou toewensen. Een van de medewerkers vertelde me dat mijn moeder haar vanmorgen aanklampte en op samenzweerderige toon, haast fluisterend zei: „Jullie moeten wel uitkijken hier, want weet je, het werkt hierboven niet meer allemaal (wijzend naar haar hoofd). Het is de alzheimer en dat is besmettelijk, want iedereen die hier woont heeft het al!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl