Steeds minder auto’s in Utrecht, als het aan nieuw college ligt

D66, GroenLinks en ChristenUnie zetten in op een schonere en groenere stad.

Foto Lex van Lieshout/ANP

De auto wordt verder uit Utrecht geweerd. De milieuzone, die dieselauto’s van voor 2001 in het centrum verbiedt, moet worden uitgebreid. Dat staat in het coalitieakkoord dat het nieuwe college deze vrijdag heeft gepresenteerd.

Het college van D66, GroenLinks en ChristenUnie wil ook dat parkeerplaatsen in het centrum verdwijnen en de plekken die blijven duurder worden. Auto’s en scooters die giftige gassen uitstoten, mogen vanaf 2030 niet meer in het centrum komen.

Dat het nieuwe college vol inzet op een schonere en groenere stad is geen verrassing. Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland, in 2025 telt de Domstad 400.000 inwoners, maar die groei mag van het college niet ten koste gaan van het milieu. Enkele oplossingen: meer laadpalen voor elektrische auto’s (zodat gebruik aantrekkelijker wordt), stimuleren van deelauto’s, elektrische (of emissieloze) bussen en meer parkeergeld voor vervuilende auto’s.

Fietsstad

Verder ligt de nadruk op het openbaar vervoer en de fiets. „Wij willen dat Utrecht de fietsstad van de wereld wordt”, schrijven de partijen in het coalitieakkoord. Fietsen in de stad en omgeving moet aantrekkelijker worden met tunnels onder wegen of sporen, een fietsbrug, meer fietsenstallingen en stoplichten die fietsers (en voetgangers) „zoveel mogelijk” groen licht geven.

Verder pleit het college voor een extra intercitystation en ziet een metrolijn als mogelijkheid. Een ander voornemen is dat in 2025 op eenvijfde van de daken in Utrecht zonnepanelen liggen. En in 2030 moeten 40.000 bestaande woningen gasloos zijn.

Zandpad

Het akkoord heeft ook aandacht voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Zo moeten Utrechters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan worden geholpen en (thuisloze) jongeren met schulden aan een betaalbare woning. Ook zullen er meer sociale huurwoningen worden gebouwd.

Verder wil het college een nieuw voorstel doen voor het Zandpad, de prostitutieboten die bijna vijf jaar geleden werden gesloten, omdat er vrouwen zouden worden uitgebuit. De afgelopen jaren probeerde de gemeente verschillende keren de prostitutiezone nieuw leven in te blazen, maar dat mislukte doordat de ondernemers niet door strenge regelgeving kwamen, of zelf afhaakten. Ook willen de partijen docenten, hulpverleners en buurtmedewerkers trainen in het herkennen van mensenhandel.