Ruzie over Fort Hoek van Holland

Subsidie De stichting die het Fort uitbaat betaalt zijn rekeningen niet. De vraag is of het Fort als museum behouden blijft.

Rotterdam. De directeur van expositiemaker Ars Longa, Arthur Willemse, overweegt beslaglegging op alle bezittingen van stichting Fort 1881 en de daaraan gekoppelde BV’s. Deze stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het fort, het uitbaten van het voormalige verdedigingswerk aan de kust van Hoek van Holland als museum, en de commerciële exploitatie daarvan.

Reden is dat de directeur van het fort, Jurgen Beumer, weigert een rekening te betalen van ruim 46.000 euro voor een expositie over de geschiedenis van dit fort tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rechter oordeelde eerder dat Beumer moet betalen, maar hij is in hoger beroep gegaan.

Volgens hem zijn de expositiepanelen beschimmeld doordat Ars Longa materiaal gebruikt heeft dat niet bestand is tegen het klimaat in het fort. „Het goedkoopste spaanplaat”, aldus Beumer, „en de verkeerde verf”. Volgens Willemse is dat „een smoesje om niet te hoeven betalen”. Uit de stukken van de rechtbank blijkt dat Ars Longa onderzoek liet doen naar het klimaat binnen het fort. Dat zit onder de schimmel, zo blijkt daaruit.

Ars Longa is niet de enige schuldeiser die spullen terugwil. De verhuurder van de audiotour, GuideID, die bezoekers door de expositie moest leiden, heeft zijn apparatuur begin dit jaar teruggehaald. „Hij had betalingsachterstanden”, aldus Frits Polman van GuideID.

Een andere schuldeiser is het klimaatbureau A3GM BV dat een plan maakte voor de klimaatbeheersing in het fort voor 24.000 euro, zegt Beumer. „Ze zijn een maand aan het werk geweest. Na die eerste rekening heb ik ze meteen opgezegd, het was veel te duur.” De directeur van A3GM, Ruud van Adrichem, besloot de rekening af te boeken als bedrijfsrisico. „De kosten van een juridische procedure vind ik te hoog.”

Beumer zegt dat als de rechter in hoger beroep beslist dat hij de rekening aan Ars Longa toch moet betalen, hij dat zal doen. „Ik heb het geld gereserveerd.” Volgens Willemse klopt dat niet. „We hebben al eens beslag laten leggen op de rekening van het fort. De deurwaarder meldde ons toen dat deze leeg was.”

Vertrouwelijke brief

In een vertrouwelijke brief van de gemeente Rotterdam van november 2017 staat dat de stichting van het fort in 2015 technisch failliet was. Over de financiële situatie van 2016 en 2017 is geen informatie opgenomen.

Ook staat in deze brief dat er sinds begin 2017 sprake is van „een bestuursvacuüm” omdat het bestuur van de stichting volgens de statuten moet bestaan uit drie leden. Daardoor zou Beumer, het enige bestuurslid, volgens de gemeente geen „bevoegde rechtshandelingen” kunnen verrichten. Beumer zegt hij deze brief van de gemeente niet kent.

In de brief van de gemeente staat verder dat er zes BV’s zijn opgericht rondom het fort, zoals voor de exploitatie van horeca en logies. Zo wordt het fort ook verhuurd aan particulieren voor feesten en vergaderingen en zit er een café in het voormalige wachtershuisje bij de ingang. Op de vraag of dat café goed loopt, zegt Beumer dat hij veel tegenslag gehad heeft en „het wachten is op de grote doorstart”.

Daarmee doelt hij op de aankoop van het officiersverblijf aan de Stationslaan 84, een groot gebouw pal naast het fort. Daar wil hij een bed & breakfast beginnen. Dat pand is volgens hem eigendom van de gemeente Rotterdam. Beumer zegt dat de financiering zo goed als rond is en dat hij bouwvergunningen aanvraagt bij de gemeente.

Het fort en het wachterhuisje waarin het café zit, zijn nog steeds eigendom van de gemeente. Deze kocht het complex in 2001 voor 3,4 miljoen euro van het rijk. Beumer kocht in oktober 2015 het recht op erfpacht af voor 230.000 euro. Voorwaarde was dat hij de museale functie van het fort zou behouden. Raadslid Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren wil weten of deze gewaarborgd is als Ars Longa haar expositie terughaalt. SP’er Bart Vermeulen, die lid is van de Provinciale Staten van Zuid Holland, wil een onderzoek naar de besteding van een subsidie van twee ton die de provincie in 2013 toekende. Deze was deels bestemd voor het overkappen van de gracht om het fort. Dat is nog niet gebeurd omdat de geleverde geldsom niet toereikend zou zijn. Volgens Beumer is dit geld niet uitgegeven en regelt hij extra geld in combinatie met de financiering voor zijn toekomstige bed & breakfast.