Onderzoek gemeentenformaties

Integriteitsprocedures bij selectie wethouders verscherpt

Gemeenten hebben hun integriteitsprocedures rond de benoeming van wethouders aanzienlijk aangescherpt. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Van de 335 gemeenten waar in maart verkiezingen waren, lieten 245 gemeenten (73 procent) een risicoanalyse doen door een extern onderzoeksbureau. In 2014 deden volgens onze rondgang nog maar 129 van de 380 gemeenten dit (34 procent). Een deel van de gemeenten vroeg dit jaar alleen relevante documenten op, of hield enkel gesprekken met de kandidaat-wethouders. Ook blijkt dat het totaal aantal wethouders groeit: in de 279 gemeenten waar al bekend is uit hoeveel leden het college bestaat, zijn 36 wethouders méér benoemd dan in de vorige collegeperiode.

Collegevorming pagina 10-11