In veel gemeenten komen meer wethouders, die wel vaak parttime werken

In tientallen gemeenten worden meer wethouders dan voorheen aangesteld, blijkt uit een inventarisatie van NRC.

Foto Sander Koning/ANP

Niet alleen het gemiddelde aantal partijen in de gemeenteraad is sinds de verkiezingen gegroeid: ook het totaal aantal wethouders neemt toe. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC. In de 279 gemeenten waar nu al bekend is hoeveel wethouders worden aangesteld, komen 36 wethouders méér dan in de vorige collegeperiode.

In 69 gemeenten met een nieuw college neemt het aantal wethouders toe. Op sommige plaatsen wordt het college zelfs uitgebreid met twee personen. Bijvoorbeeld in Almere, waar het aantal wethouders van 5 naar 7 groeit, net als in Zwolle. In het Brabantse Haaren verdubbelt het aantal wethouders van 2 naar 4. Binnenkort wordt die gemeente weliswaar opgedeeld over vijf andere gemeenten, maar voor de laatste drie jaar worden nog twee extra wethouders aangesteld. En terwijl het aantal partijen in de coalitie van Den Haag daalt van vijf naar vier, stijgt het aantal wethouders in die stad van zes naar acht.

Lees ook: De wethouder wordt nu veel beter gescreend

Dat het aantal wethouders in tientallen gemeenten groeit, hoeft niet te betekenen dat de salarislasten daar ook toenemen. In veel gemeenten waar het college groeit, wordt de werklast verspreid over meer personen, maar de facto blijven ongeveer evenveel ‘wethouder-fte’s’ over. Bijvoorbeeld in Barendrecht (Zuid-Holland), waar alle partijen die de coalitie vormen een wethouder leveren en het college van vier naar zes leden groeit. Alle wethouders krijgen daar een parttime-aanstelling, waardoor het totaal aantal fte van de wethoudersploeg maar licht stijgt. Ook in Hilversum, waar het college groeit van vijf naar zeven leden, gaat een aantal wethouders parttime werken. Het aantal fte groeit daar echter alsnog van 4,1 naar 6,6.

In 43 gemeenten neemt het aantal wethouders komende periode juist af. Bijvoorbeeld op Terschelling, waar nog twee van de drie wethouders overblijven, net als op Ameland. In Eindhoven blijven er van de zeven wethouders zes over.