Meer ruimte voor preventie van overgewicht in basispakket

Lichamelijke en psychologische behandelingen die moeten helpen bij het tegengaan van overgewicht, gaan vanaf volgend jaar deel uitmaken van de basiszorg.

Foto Joris van Gennip/ANP

Vanaf volgend jaar komt er meer ruimte vrij in het basispakket voor preventieve gezondheidszorg. Lichamelijke en psychologische behandelingen die moeten helpen bij het tegengaan van overgewicht gaan vanaf volgend jaar deel uitmaken van de basiszorg. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekend.

Volgens minister Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg en staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) van Volksgezondheid leidt meer aandacht voor preventie ertoe dat er minder een beroep zal worden gedaan op andere, duurdere vormen van zorg. Daarmee hoopt het ministerie zo’n 20 miljoen euro te besparen, aldus ANP.

Beweging en eten

Een speciaal daarop gericht tweejarig programma (gecombineerde leefstijlinterventie, de GLI) bestaande uit groeps- en individuele therapie wordt vanaf begin 2019 voor risicopatiënten vergoed. Dat houdt in dat patiënten die een BMI hebben (body-mass index) van 25 of hoger én gezondheidsproblemen (hart- en vaatziekte bijvoorbeeld) vanuit de basisverzekering gebruik kunnen maken van onder meer diëtisten en psychologen. Ook Nederlanders met een BMI-waarde van 30 of hoger, wat neerkomt op obesitas, komen automatisch in aanmerking. Het traject is specifiek gericht op wat gegeten wordt, hoeveel men beweegt en eventuele achterliggende psychische problemen.

Lees ook: ‘Iedereen denkt: ze moeten gewoon minder eten, hoe moeilijk kan het zijn?’

In het geval van patiënten die lijden aan diabetes type 2, kan een gericht zorgtraject ertoe leiden dat intensief gebruik van het medicijn insuline op den duur niet meer nodig is. Voorheen moesten diabetespatiënten zich voor een GLI-behandeling uitgebreider verzekeren. Naar verwachting komen ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders voor het traject in aanmerking. De minister en staatssecretaris volgen daarmee het advies van Zorginstituut Nederland, dat de overheid adviseert over zorgkwesties.

Vitaminen niet meer verzekerd

Ook oefentherapie bij longziekte COPD wordt vanaf 2019 vanuit het basispakket vergoed, alsmede zittend ziekenvervoer. Dit kan worden ingezet bij patiënten die wel medische zorg hebben, maar per taxi of openbaar vervoer naar de behandeling moeten worden gebracht. Zwaardere typen paracetamol en bepaalde vitaminen worden daarentegen juist weer niet meer vergoed.