Brussel: minder EU-subsidies voor boeren

Meerdere EU-lidstaten hebben kritisch gereageerd op het plan van de Europese Commissie om landbouwsubsidies te verminderen.

Foto iStock

De Europese Commissie wil de directe landbouwsubsidies voor Europese boeren verminderen. Tegelijkertijd wil ze kleinere boeren juist meer steun gaan bieden. De plannen leidde tot felle kritiek van meerdere lidstaten waaronder Frankrijk, de grootste ontvanger van Europese landbouwsubsidies, meldt Reuters.

Met het plan wordt het subsidiebudget van 2021 tot 2027 teruggebracht tot 232 miljard euro, ruim 30 miljard minder dan wat boeren de huidige zeven jaar krijgen. Momenteel gaat nog 80 procent van de subsidies naar 20 procent van de Europese boerenbedrijven. Het gehele landbouwbudget moet van de commissie met 5 procent omlaag.

Het voorstel moet volgens EU-commissaris Phil Hogan het landbouwbeleid “moderniseren en versimpelen”. Het geld zou eerlijker verdeeld worden en lidstaten zouden meer te zeggen krijgen over de manier waarop dat gebeurt. En dat moet het makkelijker maken te voldoen aan de hogere eisen die de Europese Commissie stelt op het gebied van klimaat en milieu.

De boerenorganisatie LTO Nederland noemt de hervormingen “een stap in de goede richting”, maar gezien de klimaateisen is zij tegen de bezuinigingen: “Een lager budget kan ontmoedigend werken en de goede plannen van de Commissie juist tegenwerken”.

Geld naar andere sectoren

De landbouwministers van Frankrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Finland en Griekenland hebben zich in een gezamenlijke verklaring uitgesproken tegen de plannen. Het voorstel van de commissie moet goedgekeurd worden door het Europees Parlement én door alle lidstaten, dus het zal waarschijnlijk geen doorgang vinden in deze vorm.

Volgens Brussel zijn de bezuinigingen nodig zodat meer geïnvesteerd kan worden in andere sectoren, waaronder veiligheid. De meeste EU-landen, waaronder Nederland, zien met het plan hun landbouwsubsidies teruglopen, behalve de Baltische staten en een aantal Oost-Europese landen.