Waarschuwing

Kans op zinkgaten door zoutwinning

Zoutwinningsbedrijven in Nederland houden onvoldoende rekening met de risico’s van hun activiteiten voor de omgeving. Daardoor is er kans op milieuschade en op zogenoemde zinkgaten onder de aardkorst door plotselinge verzakkingen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert in een rapport dat de zoutwinningsbedrijven AkzoNobel, Nedmag en Frisia zich nu vooral richten op het beheersen van de risico’s tijdens de winning en het reageren op incidenten. Naar de langere termijn wordt te weinig gekeken. (ANP)