Mededinging

ACM krijgt meer bevoegdheden

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de mededingingswaakhonden in de andere EU-landen krijgen meer instrumenten om de concurrentie tussen bedrijven eerlijk te houden. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over een richtlijn die de nationale toezichthouders effectiever moet maken. De wetgeving garandeert voldoende geld en personeel. (ANP)