CBS

Minder mensen in de bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond is voor het eerst in negen jaar gedaald, blijkt uit CBS-cijfers. Het eerste kwartaal van 2018 bestond deze groep uit 235.000 mensen, duizend minder dan een jaar eerder. Het totale aantal mensen in de bijstand is voor een tweede kwartaal op rij gedaald tot 459.000. Die daling is alleen terug te zien in de groep jonger dan 45 jaar. (NRC)