Brieven

Brieven

Foto iStock

Met maatregelen die kunnen voorkomen dat plastic wegwerpartikelen in zee terechtkomen, ben ik het volledig eens (Rietjes mogen niet meer, microplastic in je scrub wel, 29/5). Bij de door de Europese Unie voorgestelde maatregelen wordt echter voorbijgegaan aan de kernvraag: hoe kan wegwerpplastic in zee terechtkomen? Wegwerpartikelen behoren namelijk uitsluitend weggegooid te worden in (liefst gescheiden) afvalbakken, waarna ze gerecycled of verbrand kunnen worden, maar niet op straat en in de natuur! We hebben dus te maken met een gedragsprobleem, waaraan vooral ouders en scholen meer aandacht zouden moeten schenken. In de Verenigde Staten nemen schoolklassen het afvalvrij houden van de bermen van veel hoofdwegen voor hun rekening. Hoewel er tegen dit principe een en ander valt in te brengen, is het wel zo dat die scholieren zich driemaal zullen bedenken voor ze zelf iets achteloos weggooien. Ook staan er hoge boetes op littering, evenals in Singapore waar het effect duidelijk zichtbaar is. Microvezels in kleding, kunststof visnetten en de (plastic)vervuiling door de scheepvaart moeten uiteraard apart worden aangepakt.

Gedragsverandering en boetes voor onverantwoord weggooien verdienen meer aandacht, voordat we alleen het bestaan van plastic rietjes de schuld geven.