Brieven

Brieven 31/5/2018

Holland, Michigan

Klompendance

Mooi dat NRC aandacht besteedt aan het plaatsje Holland in Michigan, thuishaven van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur (‘We waren ons voortdurend bewust van onze afkomst’, 28/5). Ik was in 1972 met familie uit Chicago bij de viering van het 125-jarige bestaan van Holland. Het feest bestond uit een bezoek aan een echte Hollandse molen, met daarbij een ‘klompendance’ in klederdracht, wapperende vlaggen van alle Nederlandse provincies en met vooral inwoners met blond haar en blauwe ogen, met verbasterde Nederlandse namen. De VS waren in die tijd voor ons het land van de vrijheid, vooruitgang, moderne kunst, prachtige architectuur en nieuwe ontwikkelingen in techniek. Ik was verbijsterd in dat land een streng protestants en conservatief Hollands dorp aan te treffen. Helaas weten we nu beter.

Belevingsvlucht

Kom luisteren

De ‘belevingsvlucht’ voor geluidhinder van luchthaven Lelystad kreeg nog voor vertrek al veel kritiek. Terecht, zo kan ik als ervaringsdeskundige concluderen. Eén vlucht zegt niets, het gaat om de totale dagelijkse hoeveelheid, iedere dag weer.

Ik nodig iedereen die zich zorgen maakt over Lelystad uit om eens mijn woonplaats Castricum te bezoeken. Hoewel niet heel dichtbij Schiphol, ervaren de bewoners hier wel veel overlast. Meteen wordt u hier duidelijk wat u te wachten staat als het om veel meer dan één toestel gaat, dat bovendien een zorgvuldig uitgestippelde route volgt. Nu zal de luchtvaartlobby tegenwerpen dat de situatie niet te vergelijken is, er zijn immers afspraken over aantallen en vliegtijden? Maar dat is precies het punt, die meenden wij in het verleden ook te hebben. Als het er op aan komt blijken die niets waard.

Neem de recente opstelling van de VVD: geen Lelystad? Dan moet Schiphol maar tegen de afspraak in toch eerder doorgroeien. Gelukkig stak de kamer daar deze keer een stokje voor, maar de gretigheid waarmee het voorstel werd gedaan spreekt voor zich.

Voltooid leven

Oprekken van het leven

De discussie over ‘voltooid leven’ kan ook omgedraaid worden, om dan vervolgens ‘het onvoltooide leven’ tegen het licht te houden. Als maatschappij vinden we het verlengen en oprekken van het leven doodnormaal.

Door chirurgische ingrepen, medicijnen en allerlei behandelingen worden velen (een aantal) jaren ouder. Het besluit daartoe wordt veelal niet betwist en als vanzelfsprekend ervaren. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend?

Wolf in nederland

Zijn kinderen veilig?

Ik wil wel van de deskundigen aannemen dat wolven geen volwassen mensen aanvallen. Maar ik lees nergens of dat ook geldt voor kinderen. Stel: een familie met kinderen speelt in een buitengebied waar wolven voorkomen. Een van de kinderen dwaalt af, of men laat even de kinderwagen onbeheerd. Kunnen de deskundige ecologen garanderen dat een wolf deze kinderen dan ongemoeid laat? Als dit één keer voorkomt, is het sprookje van de wolf wel gelijk uit. Misschien goed om dit aspect ook eens te belichten.

Ikje

Verboden voor honden

Blijkens zijn guitige Ikje (Boswachter, 28/5) is het baasje van Doerak uitsluitend bang voor een bekeuring als hij zijn hond uitlaat waar dat niet mag. Het komt kennelijk niet in zijn hoofd op dat bescherming van de bedreigde natuur de reden zou kunnen zijn dat het bos in Drenthe verboden gebied is voor honden.

Correcties/aanvullingen

Ierland

In het artikel Als abortus mag, zijn de Ieren van God los op (26/5, p. 22-23) stond: „Vorig jaar werd Ierland het eerste Europese land met een homoseksuele premier – van Zuid-Aziatische komaf.” Het gedachtestreepje hoorde er niet. Ierland is niet het eerste Europese land met een homoseksuele premier. Correct is: 'Vorig jaar werd Ierland het eerste Europese land met een homoseksuele premier van Zuid-Aziatische komaf.’