President gerechtshof verwerpt kritiek vader Anne Faber

Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had het hof Michael P. wel degelijk een “relatief hoge straf” gegeven.

Het gerechtshof in Arnhem. De president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zegt woensdag in De Volkskrant dat de rechter in de zaak tegen Michael P. juist heeft gehandeld.
Het gerechtshof in Arnhem. De president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zegt woensdag in De Volkskrant dat de rechter in de zaak tegen Michael P. juist heeft gehandeld. Foto Lex van Lieshout/ANP

De rechter die Michael P. veroordeelde, de verdachte van de moord op Anne Faber, heeft juist gehandeld. Dat zegt Fred van der Winkel, president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden woensdag in een open brief. Hij reageert hiermee op beschuldigingen van de vader van Anne Faber die vorige week in een open brief in De Volkskrant schreef dat de rechtsgang heeft gefaald in de behandeling van de zaak Michael P.

Michael P. werd eerder veroordeeld voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes. Volgens Wim Faber had het hof in deze zaak kritischer moeten zijn. Hij noemde het “zeer opmerkelijk” dat P. in hoger beroep een strafvermindering van vijf jaar kreeg, terwijl uit onderzoek bleek dat de kans op herhaling hoog was. Ook zou rechter Rinus Otte bevooroordeeld zijn over het opleggen van tbs. Hij had publiekelijk zijn twijfel uitgesproken over de effectiviteit van tbs als strafmaatregel. Daarom eiste Faber dat Otte, die inmiddels deel uitmaakt van de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, zijn functie neerlegt.

Lees meer over de zaak in het dossier Anne Faber.

‘Relatief hoge straf’

De president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden schrijft “geraakt en onder de indruk” te zijn van de brief van Faber. Maar benadrukt dat Otte geen tbs had kunnen opleggen. “De rechter moet [...] vaststellen dat er sprake is van een psychische stoornis,” schrijft hij. Omdat P. en zijn omgeving niet meewerkten aan een onderzoek door het Pieter Baan Centrum, kon dit niet worden vastgesteld. “De ernst van de misdrijven en/of de manier waarop deze zijn gepleegd, zijn op zich zelf ontoereikend voor het opleggen van tbs, als niet tevens een stoornis is vastgesteld.”

Ook noemt hij de straf die P. heeft gekregen “relatief hoog”. “In het licht van de landelijke oriëntatiepunten van strafrechters, het beperkte strafblad van de veroordeelde en zijn leeftijd van twintig jaar, was echter ook de twaalf jaar gevangenisstraf van het gerechtshof een relatief hoge straf.”

De twijfel die Otte publiekelijk uitte over tbs als effectieve strafmaatregel heeft volgens Van der Winkel geen invloed gehad op de straf. “Natuurlijk hebben rechters ook persoonlijke opvattingen,” schrijft hij. Maar dat “betekent daarom helemaal niet dat die rechter vervolgens vooringenomen is in zaken.” Ook benadrukt hij dat collega’s in een meervoudige strafkamer daarop toezien.

Reactie Wim Faber

Wim Faber noemt de reactie van Van der Winkel in De Volkskrant “niet bijzonder bevredigend”. “Mijn ongenoegen is niet zozeer dat er geen tbs is opgelegd- al heb ik de overtuiging dat het had gekund bij een actieve houding – maar dat men zich niet of nauwelijks heeft ingespannen, terwijl er zoveel signalen waren die zeer verontrustend waren.”

Correctie (30 mei 2018): In een eerdere versie van dit artikel werd Michael P. één keer Micheal P. genoemd. Dit is inmiddels aangepast.