Opgevoed: Zoontje zingt grove rapteksten mee

Opgevoed Elke week legt Annemiek Leclaire een lezersvraag voor aan deskundigen. Deze week: een 10-jarige die rapt over geile beren.

Illustratie Martien ter Veen

Vader: „Mijn 10-jarige zoon luistert naar Nederlandstalige rapmuziek zoals De Jeugd van Tegenwoordig. Hoe mooi de liedjes qua thematiek ook zijn, het wordt wel geformuleerd in heftige, heel grove straattaal. Hij zingt die taal al van jongs af aan mee, en soms word ik daar ongemakkelijk van. Nu wil hij het nummer ‘Gemist’ rappen tijdens de schoolvoorstelling. Dat nummer begint zo:

„Geile beer, geile flikker, ouwe pik, ouwe pijp

’k Heb je gemist, ’k heb je gemist

Geile beer, geile flikker, ouwe pik, ouwe pijp

’k Heb je gemist, als een bitch.”

„Zijn basisschool ligt in een welgestelde gemeente. Ik aarzel over het plan van mijn zoon. Enerzijds wil ik het hem niet verbieden: zo’n school moet begrijpen dat er meer in de wereld is dan de Bach Cantates. Aan de andere kant is het misschien onbehoorlijk de leerkrachten op te zadelen met de lawine aan scheldwoorden die van het podium zal afkomen. Moeten we het hem toch ontraden? Wanneer zijn kinderen eigenlijk toe aan dit soort grove songteksten?”

De clip van ‘Gemist’ van De Jeugd van Tegenwoordig.

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl.

Niet op een basisschool

Patti Valkenburg: „Als een 10-jarig kind die liedjes in een privé-situatie zingt, lijkt me dat oké, maar op een basisschool zou ik dat niet doen, dat overschrijdt voor veel ouders de fatsoensnormen. Het gaat hier niet om pubers op een middelbare school, dat zou weer een heel andere situatie zijn.

„Toen we ouders eens in een onderzoek hebben gevraagd wat ze het ergste vinden dat hun kinderen uit de media oppikken, noemden ze grof taalgebruik. Dat staat nog boven geweld. Op basis van die mening heeft Kijkwijzer toen de categorie ‘grof taalgebruik’ ingesteld. Dus als je kind straks die teksten ten gehore gaat brengen, kun je erop rekenen dat een deel van de aanwezige volwassenen dat als kwalijk zal ervaren.

„Een kind heeft zijn ouders nodig om het perspectief van anderen te leren kennen en daarmee rekening te leren houden. Zo leer je een kind ook om binnen de fatsoensnormen te opereren. Dat is niet alleen vriendelijk voor de samenleving in zijn geheel, zo bescherm je ook je kind. Je wilt het niet door zijn eigen onwetendheid blootstellen aan de negatieve reacties van anderen. Kortom: nee dus, niet doen.”

Een 10-jarige snapt het nog niet

Bas Levering: „De terughoudendheid van vader om hier in te grijpen vind ik tekenend voor hoe we met die rapcultuur omgaan. We willen er als volwassenen onze neus niet voor ophalen, we willen vooral ook niet conservatief doen. De taal die in de Nederrap wordt gebezigd is sowieso al de Top 40-taal geworden. Het woord ‘kut’ hoor je tegenwoordig ook gewoon op de publieke omroepen.

„Vader heeft er niets van willen zeggen, maar het lijkt me heel goed dat hij dat nu wel gaat doen. Al is het maar om te voorkomen dat zijn kind zichzelf belachelijk gaat maken. Een 10-jarige heeft er de ontwikkeling niet voor om echt te snappen wat hij zingt, net als de kleine meisjes die de obscene danspasjes van zangeressen imiteren niet snappen wat ze doen.

„Als hij 15 is, is het weer een ander verhaal. Dan mag vader hopen dat op school de leraar Nederlands met de teksten aan de slag gaat. Dan moeten volwassenen met kinderen de inhoud van de raptaal bespreken en het gewelddadige en seksistische wereldbeeld dat er vaak achter ligt aan de orde stellen.”