OM vraagt rechter om verbod Hells Angels

In een verklaring noemt het OM de Hells Angels een “outlaw motorcycleclub” met een interne cultuur die criminaliteit beloont.

Lid in een jack van motorclub Hells Angels, beeld ter illustratie
Lid in een jack van motorclub Hells Angels, beeld ter illustratie Foto Robert Vos/ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) wil de motorclub Hells Angels verbieden via de civiele rechter. Het Landelijk Parket heeft de rechtbank Midden-Nederland gevraagd de vereniging te ontbinden. In een verklaring schrijft het OM dinsdag een dossier te hebben aangeleverd waaruit zou blijken dat de activiteiten van de club en clubleden zorgen voor verstoring van de openbare orde.

Het OM zegt dat de Hells Angels tot de zogeheten 1%-motorclubs behoren: motorclubs waarvan de leden zichzelf buiten de wet stellen. Justitie noemt de Hells Angels dan ook een “outlaw motorclub” die “een gewelddadig imago cultiveert”. Leden presenteren zich het OM justitie als gewelddadig of agressief en binnen de club zou crimineel gedrag worden beloond. Dat leidt volgens justitie tot zware criminaliteit, zoals geweldpleging en drugs- en wapenmisdrijven. De club maakt ook gebruik van het eigen imago voor afpersing en intimidatie.

De cultuur binnen de motorclub zorgt volgens het OM voor “grote onrust in de samenleving”, omdat de club zich afsluit voor overheidscontrole. Bovendien doen zich vaker “bijzonder ernstige gevallen van soms grootschalige geweldsincidenten” voor, bijvoorbeeld als de Hells Angels onenigheden met andere motorclubs in de openbare ruimte uitvechten.

Naar civiele rechter voor verbod op clubs

Het verzoekschrift dat het OM dinsdag heeft ingediend betreft het verbieden van de Hells Angels in Nederland en het ontbinden van de vereniging. Het gaat dus niet om aparte leden of lokale chapters (afdelingen), maar een algeheel verbod. Eerder probeerde justitie de Hells Angels te verbieden via het strafrecht, maar in 2009 oordeelde de Hoge Raad dat dat niet kon. Strafbare activiteiten van Hells Angels konden een verbod op de vereniging niet rechtvaardigen.

Via de civiele rechter is het het OM wel gelukt om andere motorclubs verboden te krijgen. Zo werd via die procedure in 2017 een andere 1%-motorclub verboden, de Bandidos. Bij de civiele rechter ligt ook nog een verzoek om Satudarah en aan die motorclub gelieerde verenigingen te verbieden.

In januari van dit jaar werd de broederschap Catervarius verboden en ontbonden. De groep was opgezet als een traditionele motorclub, maar leden hadden volgens het OM het “motorrijden eigenlijk losgelaten”. Leden van Catervarius hebben zich volgens de rechtbank in Utrecht schuldig gemaakt aan strafbare feiten, onder meer afpersing en mishandeling. Catervarius kon uiteindelijk via dezelfde strategie, de stap naar de civiele rechter, worden verboden.