Brieven

Geef de vertaler de eer die hem toekomt

In de boekenbijlage van 25 mei wordt uitgebreid aandacht gegeven aan het werk van de vorige week overleden Amerikaanse schrijver Philip Roth. De zeven recensenten en auteurs van evenzovele artikelen halen, niet één uitgezonderd, uitsluitend de Engelse titels aan van de boeken die ze beschrijven. Ik heb in het verleden diverse malen geprobeerd Philip Roth in het Engels te lezen. En hoewel ik vele jaren in het buitenland zaken heb gedaan en menig Engelstalig contract heb uitonderhandeld, viel het lezen van Philip Roth in de oorspronkelijke taal niet mee.

Gelukkig zijn er Nederlandse vertalingen van een aantal van zijn boeken. Deze vertalingen zijn, naar mijn mening, zeer goed. Ik doel hierbij op de vertalingen door mijn broer Ko Kooman. Van zeer nabij heb ik de afgelopen ruim veertig jaar mogen waarnemen dat het vertalen van Engelse literatuur geen kleinigheid is. De worsteling die de vertaler levert om de stijl van de schrijver en de sfeer van het verhaal zo goed mogelijk weer te geven is geen geringe strijd.

Wellicht dat NRC ervan uitgaat dat alle in Engelstalige literatuur geïnteresseerde lezers het Engels zo goed beheersen dat het bestaan van vertalingen het vermelden niet waard is, de praktijk is, vermoed ik, anders. Ik raad hen aan deze gedachte te laten varen, er zijn al illusies genoeg en de liefhebber van Engelstalige literatuur is er niet bij gebaat. Vermeld het bestaan van een vertaling en geef de vertaler ook de eer die hem toekomt.