Flexwerken

Europees Parlement stemt voor gelijk loon tijdelijke werknemers

Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met nieuwe regels voor tijdelijke werknemers uit een ander EU-land. Buitenlandse werknemers krijgen bij gelijk werk recht op hetzelfde loon als collega’s. Tot nu toe zat er geen maximale termijn aan de detachering, maar de nieuwe wet regelt dat iemand ten hoogste twaalf maanden achtereen vanuit een ander land te werk worden gesteld, met een mogelijke verlenging van zes maanden. Werkgevers mogen reis- en huisvestingskosten niet langer inhouden op het loon. Ook gaat de cao gelden voor alle werknemers. De lidstaten moeten de nieuwe detacheringswet binnen twee jaar implementeren. In 2016 trokken elf Oost-Europese landen nog een ‘gele kaart’ tegen de wet. Zij vreesden belemmering van toegang tot de Europese arbeidsmarkt. (NRC)