Brieven

Brieven 30/5/2018

Brexit

Geen Noors model

Correspondent Melle Garschagen onderzocht de vraag of het Noorse model (lidmaatschap van de EER) misschien een optie kan zijn voor het Verenigd Koninkrijk (Na de Brexit toch maar het Noorse model?, 26/5). Alle lidstaten van de EER hebben echter vrij verkeer van personen moeten accepteren, een ononderhandelbare voorwaarde voor hun lidmaatschap. Ook Zwitserland (geen EER-lid) heeft het geaccepteerd en maakt nu deel uit van de Schengenzone. Er zijn weliswaar EU-lidstaten die niet behoren tot de Schengenzone, zoals het VK en Ierland, maar de eigen grenscontroles in deze landen komen niet in de plaats van het vrije personenverkeer. Dat het VK het lidmaatschap van de EER wordt toegestaan zonder vrij personenverkeer zou een precedent zijn, de kans erop lijkt me nihil.

Wateroverlast Limburg

Plant bossen op heuvels

Onlangs was ik weer enkele dagen in Zuid-Limburg. Wat opvalt in het landschap zijn de uitgestrekte akkerlanden bovenop plateaus en heuvels. In het voorjaar kale lichte lössgrond waar de mais als kleine sprietjes zichtbaar is. Bij een forse regenbui wordt deze lichte grond gemakkelijk meegenomen naar lager gelegen delen. Het gevolg zijn de water- en modderstromen die in de lager gelegen dorpen voor overlast zorgen. Men stelt nu voor om een Deltaplan te ontwikkelen voor dit gebied. Een voor de hand liggende maatregel zou kunnen zijn om te stoppen met akkerbouw op de hoger gelegen gronden en hiervoor in de plaats een begroeiing te realiseren die beter in staat is om te fungeren als buffer voor de grote hoeveelheden water. Te denken valt aan bosaanplant of weidegrond (die niet jaarlijks geploegd mag worden) afgewisseld door heggen. Bijkomend voordeel kan zijn dat de lager gelegen natuurgebieden niet verontreinigd worden door de meststoffen die met de toplaag meekomen.

Trappen

Vooral trap af is gevaarlijk

In het artikel Hoe hoog, hoe diep moet een traptrede zijn? (26/5) is een belangrijk aspect onbelicht gebleven. Het beklimmen van een trap levert doorgaans weinig problemen op, ook als deze steil is. De hoeveelheid energie die de klim kost zal niet of nauwelijks beïnvloed worden door de hellingshoek, omdat het mee te torsen gewicht hetzelfde blijft. De kwaliteit van een trap staat of valt met het gemak van het afdalen ervan. Die wordt in sterke mate bepaald door hellingshoek en vorm.

Trappen met verdreven treden en trappen met één of twee kwarten lopen vaak heel slecht bij de afdaling, doordat niet gelet is op de afmeting van de aantrede ter plaatse van de looplijn. Is die te klein, dan kan de voet niet meer recht op de trede gezet worden. Val- en struikelpartijen treden dus voornamelijk op bij het afdalen.

Taalgebruik

Ziektetoestanden

Bas Heijne schrijft in Een Hollandse column (26/5) dat na september 2001 „de tering uitbrak” en Emilie van Outeren schrijft in dezelfde krant over de ouderenpartij: „Sinds recent de pleuris uitbrak...” Mag het misschien een ziektetoestand minder ?

Correcties/aanvullingen

Eten in de tuin

In het artikel Het eten in de tuin is niet zo spannend als het terras (Rotterdambijlage, 12/5, p. R6) stond dat het tweeënhalf uur duurde voordat de hoofdgerechten arriveerden. Dat is onjuist. De gehele maaltijd duurde tweeënhalf uur.

Soma

In de column Gemak dient de mens, tot op zekere hoogte (28/5, p. 19) staat ten onrechte dat ‘soma’ Grieks is voor ‘slaap’. Dit moet ‘lichaam’ zijn.