Brieven

Tegenprestatie voor bijstand is verkapt etno-nationalisme

Een groot deel van de bijstandstrekkers bestaat uit vluchtelingen en Nederlanders met een migratieachtergrond. Het voorstel van VVD-lijsttrekker Dijkhoff om de hoogte van de uitkering te koppelen aan een tegenprestatie (Zelfs Mark Rutte heeft nu weer een visie bij de VVD, 28/5) is een verkapte poging om in te spelen op de vrees bij een deel van het electoraat voor het veranderende karakter van onze samenleving. Met name de suggestie om het leren van de Nederlandse taal tot voorwaarde te maken om aan korting op de uitkering te ontkomen is niets anders dan een poging om allochtone inwoners die in hun eigen bubbel blijven leven tot tweederangsburgers te maken. Een straf op onvoldoende beheersing van het Nederlands is een opmaat naar etno-nationalisme. Er is geen bewijs dat het korten op uitkeringen tot gedragsverandering zal leiden. Eerder zullen Nederlanders met een migratieachtergrond zich bevestigd zien in hun gevoel dat zij niet als medeburgers worden geaccepteerd. Van een bestuurderspartij als de VVD mag worden verwacht dat zij zich niet overgeeft aan wensdenken, maar uitgaat van de realiteit. Die is dat Nederland een immigratieland is geworden met een multicultureel karakter. De realiteit is ook dat een samenleving die het eigen pluralistische karakter accepteert vitaler is dan één waarin homogeniteit wordt benadrukt. Daarom hebben we meer aan een beleid dat deelname aan het maatschappelijk verkeer stimuleert dan een beleid waarin afwijking van de dominante norm de kans op financiële bestraffing met zich meebrengt.