Europees Parlement stemt voor gelijk loon tijdelijke werknemers

De PvdA is verheugd: “Nederlandse werknemers hoeven niet meer te vrezen voor hun baan omdat een Poolse werknemer ‘goedkoper’ is”

Een aspergeveld in Lehnin in Duitsland.
Een aspergeveld in Lehnin in Duitsland. Foto Kay Nietfeld / AFP

Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe regels voor tijdelijke werknemers uit een ander EU-land. Buitenlandse werknemers krijgen hierdoor bij gelijk werk recht op hetzelfde loon als collega’s op dezelfde werkplek. In Straatsburg stemde dinsdag een ruime meerderheid vóór deze nieuwe detacheringswet.

Tot vandaag zat er geen maximale termijn aan de detachering, maar nu mag iemand ten hoogste twaalf maanden achtereen vanuit een ander land te werk worden gesteld, met een mogelijke verlenging van zes maanden. Werkgevers mogen reis- en huisvestingskosten niet langer inhouden op het loon. Ook gaat de cao gelden voor alle werknemers. De individuele lidstaten moeten de regels binnen twee jaar implementeren en bekrachtigen.

Na twaalf uur discussie bereikten Europese ministers in oktober een akkoord over strengere richtlijnen voor tijdelijke werkers. “Laat me jullie waarschuwen: dit zou opnieuw een reusachtige kloof veroorzaken en de EU verdelen.”

Flexcontracten en draaideurdetacheerders

De EU-delegatie van de PvdA heeft jaren “gevochten” voor de nieuwe richtlijnen. In een bericht op de PvdA-website bejubelen Europarlementariër Agnes Jongerius en politiek leider Lodewijk Asscher dinsdag de detacheringswet. “Nederlandse werknemers hoeven niet meer te vrezen voor hun baan omdat een Poolse werknemer ‘goedkoper’ is”.

Twitter avatar a_jongerius Agnes Jongerius DID IT! 👊 Europees Parlement stemt voor! ✋🏾 Na 27 maanden onderhandelen is gelijk loon voor hetzelfde werk in heel Europa nu een feit! Collega’s kunnen weer collega’s zijn, geen concurrenten. Su-per blij! 👉🏻 https://t.co/BPLxCdZPVS https://t.co/UqHdYd3d3X

Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) zegt dat de nieuwe richtlijn een einde maakt aan “draaideurdetacheerders die permanent flexibele contracten hebben maar in de praktijk gewoon een vaste baan hebben”, meldt ANP.

Voormalig Oost-Europa

De oude regels stamden uit 1996 en stonden vooral onder druk door loonverschillen tussen uit voormalig Oost- en West-Europa. Arbeidsmigranten werkten dan bijvoorbeeld op een Pools contract bij een Nederlandse scheepswerf. In 2016 trokken elf Oost-Europese landen nog een “gele kaart” tegen de nieuwe detacheringswet. Zij waren van mening dat detachering geen Europese, maar een nationale zaak is, en vreesden belemmering van toegang tot de Europese arbeidsmarkt.

Vorig jaar uitte Zsolt Darvas, een aan denktank Bruegel verbonden Hongaarse econoom, stevige kritiek op de nieuwe richtlijn. In een interview met NRC stelde hij dat “gelijk loon” misleidend is.

“Wat is afgesproken, is dat gedetacheerde werkers na maximaal achttien maanden alsnog onder lokale cao’s komen te vallen, en recht hebben op dezelfde kerstbonus en dertiende maand als lokale collega’s. Dat ze ‘kaal’ evenveel gaan verdienen staat nergens,” zei Darvas. Wat wel zou helpen? Een “Europees aangestuurde arbeidsinspectie. Of de invoering van een Europees sofinummer, waar nationale nummers aan gekoppeld zijn.”

In 2016 werkten er 2,3 miljoen gedetacheerde werkers in de EU. Tussen 2010 en 2016 is het aantal gedetacheerden 69 procent toegenomen.