Dodental Puerto Rico na orkaan Maria veel hoger dan gemeld

Volgens onderzoekers van universiteit Harvard stierven er als gevolg van de orkaan ruim 4.600 mensen. Het officiële dodental staat op 64.

Beeld van de verwoestingen die Maria aanrichtte op het eiland.
Beeld van de verwoestingen die Maria aanrichtte op het eiland. Foto Thais Llorca/EPA

Het dodental op Puerto Rico als gevolg van de orkaan Maria vorig jaar ligt fors hoger dan aanvankelijk gedacht. Volgens wetenschappers van universiteit Harvard vielen er niet 64 doden, zoals officiële bronnen melden, maar ruim 4.600. Ze publiceren er deze week over in de New England Journal of Medicine, schrijft The Washington Post.

Het verschil zit vooral in de periode waarover gemeten werd. Autoriteiten keken naar de mensen die direct door orkaaneffecten overleden, terwijl de onderzoekers een veel ruimer tijdsvak namen en ook langdurige effecten onderzochten. Zo werden er door Maria grote verwoestingen aangericht aan onder meer elektriciteitsbedrijven, apotheken en supermarkten. Een deel van de Puerto Ricanen had daarom voor langere tijd geen toegang tot belangrijke hulpmiddelen. Doordat mensen wekenlang zonder stroom zaten, konden bepaalde gebieden niet worden bereikt. Daarom kon niet goed worden geïnventariseerd wat er aan hulp nodig was.

Eerder al becijferde The New York Times dat het dodental waarschijnlijk veel hoger ligt dan wat autoriteiten voorhielden.

Onderzoeksmethode

Voor het onderzoek legden de wetenschappers 3.300 willekeurig gekozen huishoudens een vragenlijst voor. Ook werden de sterftecijfers na Maria vergeleken met de cijfers in de periode na een orkaan van de jaren ervoor. Puerto Rico wordt door de ligging in Caribische Zee vaker getroffen door natuurgeweld.

Zo kwamen de onderzoekers erop uit dat het dodental per duizend inwoners op 14,3 moet liggen, oftewel 4.645 orkaanslachtoffers op de gehele eilandbevolking tussen half september en eind december 2017. Dat is een toename van 62 procent ten opzichte van een jaar eerder. Maria richtte voor 90 miljard dollar aan schade aan op het eiland.

Lees hier onze reportage over de staat van het eiland een half jaar na Maria: Het kapotte eiland dat Amerika het liefst vergeet

Een demograaf verbonden aan de Pennsylvania State University berekende begin april ook al dat het doden veel hoger ligt. Volgens hem zijn er zo’n 1.085 dodelijke slachtoffers gevallen. Hij kwam tot dit aantal door het gemiddelde maandelijkse overlijdenspatroon in het land te vergelijken met dat van de maand waarin Maria over Puerto Rico raasde. In deze maand nam het dodental met 95 procent toe.

Ruim acht maanden nadat Maria Puerto Rico aandeed is de schade op het eiland allesbehalve hersteld. Er is nog altijd een gebrek aan water, de stroomvoorziening werkt op veel plekken nog niet naar behoren en belangrijke (gezondheids)voorzieningen zijn niet hersteld.

Puerto Rico geldt als Amerikaans grondgebied. De VS veroverden het eiland in 1898 op de Spanjaarden.