Deradicalisering

Hofleverancier voor de bestrijding van radicalisering is uit de gratie

Scholten & Partners Geen enkele gemeente doet nog zaken met het bedrijf dat in de voorgaande jaren bijna exclusief de bestrijding van radicalisering regelde.

Het bedrijf dat tussen 2015 en 2017 op aanbeveling van antiterrorismecoördinator NCTV in heel Nederland de bestrijding van radicalisering organiseerde, is in geen enkele gemeente meer actief op dit gebied. Dat zegt directeur Peter Scholten van de Amsterdamse firma Scholten & Partners. In zeven van de acht door de overheid aangewezen ‘jihadgemeenten’ voerde Scholten & Partners het antiradicaliseringsbeleid uit. De NCTV adviseerde de gemeenten om de opbouw van netwerken van zogenoemde sleutelfiguren uit de islamitische gemeenschap voor een jaar over te laten aan Scholten & Partners, omdat dit bureau de ‘expertise’ zou bezitten. Het bedrijf ontving ruim een half miljoen euro aan subsidies. (NRC)

Radicalisering aanpakken pagina 10-11