CDA en CU: blokkeer moskeefinanciering via Bibob-wet

Coalitie Met de Bibob kunnen overheden controleren of iemand die een vergunning aanvraagt criminele banden heeft.

De omstreden As-Soennah Moskee in Den Haag.
De omstreden As-Soennah Moskee in Den Haag. Foto Alexander Schippers/ANP

Gemeenten moeten moskeeën die omstreden financiering ontvangen een vergunning kunnen weigeren. De coalitiepartijen CDA en ChristenUnie stellen voor hiervoor de Wet Bibob te gebruiken. Die wet wordt nu alleen ingezet om te voorkomen dat criminelen vastgoed verwerven of bijvoorbeeld actief worden in de horeca.

De twee christelijke partijen dienen woensdag hun voorstel in, als de Tweede Kamer debatteert over moskeefinanciering. Aanleiding is berichtgeving vanNRC en Nieuwsuur over sponsoring van moskeeën uit Golfstaten. Die steun gaat soms gepaard met de verspreiding van radicale boodschappen. De burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, heeft het kabinet opgeroepen tot maatregelen, omdat het lokaal bestuur nu geen instrumenten heeft om moskeeën te dwingen tot openheid over hun financiering.

Criminele banden

Volgens CDA en ChristenUnie zou verruimde toepassing van de Wet Bibob gemeenten die mogelijkheid geven. Via de Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kunnen overheden bij een vergunningaanvraag toetsen of de aanvrager criminele banden heeft. Als vermoed wordt dat de aanvrager de vergunning wil gebruiken voor het plegen van strafbare feiten, kan deze worden ingetrokken. Daarmee heeft het lokaal bestuur een relatief eenvoudig instrument om omstreden initiatieven te blokkeren. Als het aan de twee partijen ligt, kunnen voortaan ook banden van moskeeën en hun donateurs worden onderzocht.

Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA): „De Wet Bibob is er om ondermijning tegen te gaan. Uit de publicaties van NRC en Nieuwsuur blijkt dat buitenlandse financiering ertoe kan leiden dat terrorisme in Syrië wordt verheerlijkt in een moskee. Dat is evengoed ondermijning van onze rechtsstaat.” ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: „Gemeenten hebben nog te weinig mogelijkheden om onze vrijheid te beschermen, bijvoorbeeld tegen radicale, salafistische invloeden.”

Vergunningen en subsidies

Het kabinet werkt al aan verruiming van de Bibob-procedure. De twee politieke partijen willen hierbij ook aandacht voor moskeefinanciering. Er zouden criteria moeten komen waaraan de financiering moet voldoen. Segers: „Als uit het Bibob-onderzoek blijkt dat de moskee giften ontvangt uit een onvrij land, met het oogmerk om een ideologie te verspreiden die haaks staat op onze rechtsstaat, dan zou het gemeentebestuur de vergunning voor een aankoop of uitbreiding van een moskee moeten weigeren.” Ook reeds verleende vergunningen of subsidies kunnen na een Bibob-onderzoek worden ingetrokken.

Lees het verhaal over de Haagse moskee As Soennah: Deze Haagse moskee predikt tolerantie, maar dat is schijn